Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 04:38:25 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8489Tiêu đề: 1 bài dao động lò xo khó
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 04:38:25 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
 Một vật có KL M=250g đang cân bằng khi treo dứoi 1 lò xo có độ cứng 50N/m. Ngta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối luợng m thì cả 2 bắt đầu dđđh theo phuơng thẳng đứng và khi cách vị trí bạn đầu 2cm thì chúng có tốc độ 40cm/s. Lấy g=10m/s2. Hỏi khối luợng m?
A.150g
B.200g
C.250g   
D.100g


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động lò xo khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:59:05 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Một vật có KL M=250g đang cân bằng khi treo dứoi 1 lò xo có độ cứng 50N/m. Ngta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối luợng m thì cả 2 bắt đầu dđđh theo phuơng thẳng đứng và khi cách vị trí bạn đầu 2cm thì chúng có tốc độ 40cm/s. Lấy g=10m/s2. Hỏi khối luợng m?
A.150g
B.200g
C.250g   
D.100g

Tại VTCB độ dãn của lò xo khi :

+ chỉ có vật có khối lượng 250 g : [tex]\Delta l_{1}=\frac{0,25}{50} = 0,5 cm [/tex]

+ có thêm vật m là[tex]\Delta l_{2} =\frac{0,25+m}{50}  [/tex]

Biên độ dao động của vật là : [tex] A = \Delta l_{2} - \Delta l_{1} [/tex]

Gọi x là độ dịch chuyển Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có : [tex]\frac{1}{2}kA^{2} = \frac{1}{2}(M+m)v^{2} + \frac{1}{2}k(A-x)^{2} \Rightarrow A[/tex]

[tex] \Rightarrow\Delta l_{2}[/tex]  [tex] \Rightarrow  m[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động lò xo khó
Gửi bởi: mizu_pro trong 11:35:14 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012


Tại VTCB độ dãn của lò xo khi :

+ chỉ có vật có khối lượng 250 g : [tex]\Delta l_{1}=\frac{0,25}{50} = 0,5 cm [/tex]

+ có thêm vật m là[tex]\Delta l_{2} =\frac{0,25+m}{50}  [/tex]

Biên độ dao động của vật là : [tex] A = \Delta l_{2} - \Delta l_{1} [/tex]

Bài này thiếu nhân với gia tốc trọng trường.