Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 04:38:06 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8488Tiêu đề: luong tu anh sang
Gửi bởi: missyou266 trong 04:38:06 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Giả sử trong nguyên tử hidro, electron chuyển động quanh hạt nhân theo những quĩ đạo tròn mà lực tĩnh điện đóng
vai trò là lực hướng tâm. Cho: e = 1,6.10
-19
C; k = 9.10
9
 Nm
2
/C
2
, m = 9,1.10
-31
kg. Tốc độ góc của elcetron khi nó chuyển động
trên quĩ đạo dừng thứ hai bằng
  A: 5,15.10
15
 rad/s  B: 1,2.10
12
 rad/s.  C: 1,1.10
6
rad/s  D: 2,3.10
-4
 rad/s.


Tiêu đề: Trả lời: luong tu anh sang
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 04:43:57 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
áp dụng kq^2/R^2= lực hướng tâm=mv^2/R


Tiêu đề: Trả lời: luong tu anh sang
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 04:47:33 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Đáp án C