Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: jacksonndt trong 04:22:41 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8487Tiêu đề: Mọi người giúp em câu sóng cơ khó với ạ !
Gửi bởi: jacksonndt trong 04:22:41 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
 Tại hai điếm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng, dao động theo phương thẳng
đứng với các phương trình là uA= 3,0.cos(50π.t)cm và uB= 4,0.cos(50π.t + π/2)cm. Cho rằng biên độ sóng
không đổi khi truyền trên mặt chất lỏng. Phần tử chất lỏng ở chính giữa của AB dao động với biên độ
B
A. 5,0cm. B. 1,0cm. C. 7,0cm. D. 3,5cm.  :D
 Mong thầy cô giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em câu sóng cơ khó với ạ !
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:43:41 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Tại hai điếm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng, dao động theo phương thẳng
đứng với các phương trình là uA= 3,0.cos(50π.t)cm và uB= 4,0.cos(50π.t + π/2)cm. Cho rằng biên độ sóng
không đổi khi truyền trên mặt chất lỏng. Phần tử chất lỏng ở chính giữa của AB dao động với biên độ
B
A. 5,0cm. B. 1,0cm. C. 7,0cm. D. 3,5cm.  :D
 Mong thầy cô giúp đỡ

Pha của sóng thứ nhất tại M ( ở chính giữa của AB  ) : [tex] 50\pi t - 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]

Pha của sóng thứ hai tại M : [tex]50\pi t + \frac{\pi }{2}- 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]

Độ lệch pha của hai sóng tại M : [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]

Dùng vecto quay ta có biên độ cần tìm [tex]A = \sqrt{3^{2}+4^{2}} = 5cm[/tex]