Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 01:37:10 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8484Tiêu đề: Giúp em 1 câu vật lý hạt nhân với ạ?
Gửi bởi: Quangviplove trong 01:37:10 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Urani U(235-92) phân hạch theo nhiều cách khác nhau,sinh ra hai hạt nhân X và một số hạt nơtrôn.biết rằng một trong 4 hạt sau đây không phải là 1 trong các hạt X,đó là hạt nào?
A.Ytri Y(95-39)
B. Côban CO(60-27)
C. Iốt I(135-53)
D. Lantan La(139-57)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 câu vật lý hạt nhân với ạ?
Gửi bởi: Emilycathy trong 03:18:12 AM Ngày 18 Tháng Chín, 2012


trong SGK/283 có ý này: 2 hạt nhân X có số khối trung bình (từ 80 đến 160) nên không thể là Coban được