Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 01:06:30 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8483Tiêu đề: MỘT VÀI BÀI TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: SH.No1 trong 01:06:30 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
1) Phương trình mô tả sóng dừng có dạng [tex]y=10cos(0,2\pi x)sin(20\pi t + \pi/4)[/tex]. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng, đến một nút sóng khác là?  đáp án: 20cm

2) Chiếu một chùm sáng bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda=0,1027\mu m[/tex] qua Hydro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3[/tex] , biết [tex]\lambda_3=0,6563\mu m[/tex] , ứng với bức xạ đó. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: [tex]E_n=-\frac{13,6}{n^2}(eV)[/tex] n=1,2,3... Giá trị của bước sóng [tex]\lambda_2[/tex] bằng?  đáp án: [tex]0,1216\mu m[/tex]

3) Con lắc lò xo treo thằng đứng. Vật nặng đang đứng yên, người ta truyền cho vật một vận tốc v hướng thẳng đứng xuống dưới, sau khoảng thời gian [tex]\pi/20 s[/tex] vật dừng lại lần đầu và khi đó lò xo bị dãn 15cm. Sau vật dao động điều hòa, khi lò xo giãn 7cm vật có tốc độ bằng? đáp án:  40cm/s


thầy và các bạn giúp e 3 câu này với ạ! e cảm ơn nhiều.hi^^!


Tiêu đề: Trả lời: MỘT VÀI BÀI TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:24:29 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
1) Phương trình mô tả sóng dừng có dạng [tex]y=10cos(0,2\pi x)sin(20\pi t + \pi/4)[/tex]. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng, đến một nút sóng khác là?  đáp án: 20cm

Dựa vào phương trình sóng dừng ta có bước sóng của sóng dừng là:10cm
Khoảng cách từ 1 nút sóng qua 4 bụng sóng, đến 1nút sóng khác tương đương 2 lần bước sóng tức là 20cm


Tiêu đề: Trả lời: MỘT VÀI BÀI TRONG ĐỀ THI THỬ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:17:20 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

3) Con lắc lò xo treo thằng đứng. Vật nặng đang đứng yên, người ta truyền cho vật một vận tốc v hướng thẳng đứng xuống dưới, sau khoảng thời gian [tex]\pi/20 s[/tex] vật dừng lại lần đầu và khi đó lò xo bị dãn 15cm. Sau vật dao động điều hòa, khi lò xo giãn 7cm vật có tốc độ bằng? đáp án:  40cm/s


ta có : [tex]\frac{T}{4}=\frac{\pi }{20}\Rightarrow T=\frac{\pi }{5}\Rightarrow \omega =10rad/s[/tex]

độ dãn lò xo tại VTCB: [tex]\Delta l_0=\frac{g}{\omega ^2}=10cm[/tex]

ở biên dưới lò xo dãn 15cm => [tex]15=\Delta l_0+A\Rightarrow A=5cm[/tex]

khi lò xo dãn 7cm thì [tex]\left|x \right|=3cm\Rightarrow \left|v \right|=\omega \sqrt{A^2-x^2}=40cm/s[/tex]