Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: potter98 trong 11:13:46 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8482Tiêu đề: Vật lý 8 (bài khó)
Gửi bởi: potter98 trong 11:13:46 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Các bạn ơi giúp mình bài này với Người ta thả một thỏi đồng nặng 0.6kg ở nhiệt độ 85 độ C vào 0.35kg nước ở nhiệt độ 20 độ C
a,Hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.độ.
b,Tính nhiệt lượng cung cấp cho hệ thống khi cân bằng nhiệt tăng 2 độ C


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý 8 (bài khó)
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:43:42 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Các bạn ơi giúp mình bài này với Người ta thả một thỏi đồng nặng 0.6kg ở nhiệt độ 85 độ C vào 0.35kg nước ở nhiệt độ 20 độ C
a,Hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.độ.
b,Tính nhiệt lượng cung cấp cho hệ thống khi cân bằng nhiệt tăng 2 độ C

nhiệt dung riêng của nước đâu bạn.mấy bài này từ hồi cấp 2 r nên k nhớ làm thế này đúng k nữa
a, gọi nhiệt độ khi cân bằng là t. [tex]m_dC_d(t_d - t) = m_nC_n(t-t_n) \Rightarrow t[/tex]
b,[tex]Q=(m_dC_d + m_nC_n)*2[/tex]