Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 06:45:39 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8478



Tiêu đề: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 06:45:39 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mong nhận đc sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn ạ! Giúp em 3 bài này nhé ^^
(Trích 36 tập đề)
câu 1:(VLHN)
lúc đầu, 1 nguồn phóng xạ Coban có 10[tex]^{14}[/tex] hạt nhân phân rã trong ngày đầu tiên. sau 12 năm, số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 2 ngày là bao nhiêu? biết chu kì của Coban là 4 năm
A:[tex]\approx 2,5.10^{13}[/tex] hạt nhân
B:[tex]\approx 5.10^{13}[/tex] hạt nhân
C:[tex]\approx 3,3.10^{13}[/tex] hạt nhân
D:[tex]\approx 6,6.10^{13}[/tex] hạt nhân

câu 2:
 giới hạn quang điện của 1 kim loại là 5200A*. các electron quag điện sẽ đc phóng ra nếu kim loại đó dc chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc phát ra tư:
A: đèn hồng ngoại 20W
B: đèn hồng ngoại 100W
C: đèn hồng ngoại 50W
D: đèn tử ngoại 50W

câu 3:
ng ta dùng hạt proton bắn vào 1 hạt nhân bia đứng yên để gây ra phản ứng tạo thành 2 hạt giống nhau bay ra vs cùng độ lớn động năng và theo các hướng lập vs nhau 1 góc 120*.biết số khối của hạt nhân bia lớn hơn 3.chọn kết luận đúng?
A:pư trên là pư thu năng lượng
B: pư trên la pư tỏa năng lượng
C: năng lg của pư trên bằng 0
D: không đủ dữ kiện để kết luận

P/s: cảm ơn thầy va các bạn!







Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: Daniel Phung trong 07:02:49 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Áp dụng công thức
[tex]ln\frac{\Delta n_{1}}{\Delta n_{2}}=\frac{ln2.t}{T}[/tex]

Được kết quả suy ra: [tex]\frac{\Delta n_{1}}{\Delta n_{2}}=8\Rightarrow \Delta n_{2}=\frac{\Delta n_{1}}{8}=\frac{10^{14}}{8}=1,25.10^{13}[/tex]

Đây là số hạt phân rã trong 1 ngày sau 12 năm. Vậy số hạt phân rã trong 2 ngày sau 12 năm là 2,5.10^13 hạt


Mong các thầy chỉ bảo thêm


Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:36:36 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mong nhận đc sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn ạ! Giúp em 3 bài này nhé ^^
(Trích 36 tập đề)
câu 1:(VLHN)
lúc đầu, 1 nguồn phóng xạ Coban có 10[tex]^{14}[/tex] hạt nhân phân rã trong ngày đầu tiên. sau 12 năm, số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 2 ngày là bao nhiêu? biết chu kì của Coban là 4 năm
A:[tex]\approx 2,5.10^{13}[/tex] hạt nhân
B:[tex]\approx 5.10^{13}[/tex] hạt nhân
C:[tex]\approx 3,3.10^{13}[/tex] hạt nhân
D:[tex]\approx 6,6.10^{13}[/tex] hạt nhân


gọi số hạt nhân ban đầu là N0,
"có 10[tex]^{14}[/tex] hạt nhân phân rã trong ngày đầu tiên" => [tex]10^{14}=N_0(1-2^{-1/1460}) \Rightarrow N_0=2,1.10^{17}[/tex]  (4 năm = 1460 ngày)

"sau 12 năm, số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 2 ngày là" [tex]n=N_02^{-12/4}(1-2^{-2/1460}\approx 2,5.10^{13}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:38:49 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

câu 2:
 giới hạn quang điện của 1 kim loại là 5200A*. các electron quag điện sẽ đc phóng ra nếu kim loại đó dc chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc phát ra tư:
A: đèn hồng ngoại 20W
B: đèn hồng ngoại 100W
C: đèn hồng ngoại 50W
D: đèn tử ngoại 50W



D.
hiện tượng quang điện có xảy ra hay k k phụ thuộc vào công suất nguồn sáng.
Tia Hồng ngoại k bh gây hiện tượng quang điện, tia tử ngoại thì có.


Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 06:32:00 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

câu 2:
 giới hạn quang điện của 1 kim loại là 5200A*. các electron quag điện sẽ đc phóng ra nếu kim loại đó dc chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc phát ra tư:
A: đèn hồng ngoại 20W
B: đèn hồng ngoại 100W
C: đèn hồng ngoại 50W
D: đèn tử ngoại 50W



D.
hiện tượng quang điện có xảy ra hay k k phụ thuộc vào công suất nguồn sáng.
Tia Hồng ngoại k bh gây hiện tượng quang điện, tia tử ngoại thì có.
bạn ơi đáp án là B mà! :D
mog thầy cô và mọi ng giải đáp hộ em câu này ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 06:35:21 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mong nhận đc sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn ạ! Giúp em 3 bài này nhé ^^
(Trích 36 tập đề)
câu 1:(VLHN)
lúc đầu, 1 nguồn phóng xạ Coban có 10[tex]^{14}[/tex] hạt nhân phân rã trong ngày đầu tiên. sau 12 năm, số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 2 ngày là bao nhiêu? biết chu kì của Coban là 4 năm
A:[tex]\approx 2,5.10^{13}[/tex] hạt nhân
B:[tex]\approx 5.10^{13}[/tex] hạt nhân
C:[tex]\approx 3,3.10^{13}[/tex] hạt nhân
D:[tex]\approx 6,6.10^{13}[/tex] hạt nhân


gọi số hạt nhân ban đầu là N0,
"có 10[tex]^{14}[/tex] hạt nhân phân rã trong ngày đầu tiên" => [tex]10^{14}=N_0(1-2^{-1/1460}) \Rightarrow N_0=2,1.10^{17}[/tex]  (4 năm = 1460 ngày)

"sau 12 năm, số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 2 ngày là" [tex]n=N_02^{-12/4}(1-2^{-2/1460}\approx 2,5.10^{13}[/tex]

phép tính dưới mình k hiểu lắm.bạn có thể giải thích giúp mình hiểu k? ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:11:29 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

phép tính dưới mình k hiểu lắm.bạn có thể giải thích giúp mình hiểu k? ^-^
ở đó có 2 phép tính k biết anh k hiểu phép tính nào..


Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 08:42:44 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
phép tính sau đó bạn. sau 12 năm đó...k hiểu lắm. :D


Tiêu đề: Trả lời: Các bài lí ôn thi đại học cần giải đáp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:58:06 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
à mình hiểu rồi!
còn 2 câu nữa..mog moi ng giúp đỡ ạ! ~O)