Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 05:43:24 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8477Tiêu đề: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:43:24 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
câu 3:
1CLLX nằm ngang k=100N/m, m=0,4kg, hệ số ma sát [tex]\mu[/tex]=0,02, [tex]\pi ^{2}[/tex]=10. đưa vật tới VTLX dãn 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc ban đầu 10[tex]\pi[/tex]cm/s hướng về VTCB thì quãng đường vật đi đc cho tới lúc dừng hẳn lại là:
A: 10m
B: 1m
C: 100m
D: đáp án khác
mọi người tính cụ thể bài này mình với nhé


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:24:18 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Đầu tiên ta tính năng lượng của vật tại thời điểm đầu tiên:[tex]W=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}kx^{2}=0,04J[/tex]
Khi vật dừng lại tức là cơ năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt: Theo định lý biến thiên cơ năng ta có:[tex]W'-W=0-0,04=-A_{c}=-\mu mgS=-0,02.0,4.10.S\Rightarrow S=0,5m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: kydhhd trong 09:17:52 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Đầu tiên ta tính năng lượng của vật tại thời điểm đầu tiên:[tex]W=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}kx^{2}=0,04J[/tex]
Khi vật dừng lại tức là cơ năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt: Theo định lý biến thiên cơ năng ta có:[tex]W'-W=0-0,04=-A_{c}=-\mu mgS=-0,02.0,4.10.S\Rightarrow S=0,5m[/tex]

em làm thế này thầy xem có được không
vật tới VTCB mới cách vị trí cũ 1 đoạn: [tex]\Delta x=\frac{\mu mg}{K}=0,08cm[/tex]
nếu không có ma sát thì biên độ dao động của vật là: [tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}Kx^{2}+\frac{1}{2}mv^{2}\Rightarrow A^{2}=x^{2}+\frac{m}{K}v^{2}\Rightarrow A=6cm[/tex]
số nửa chu khì mà vật thực hiện được: [tex]N=\frac{A}{2\Delta x}=\frac{6}{0,16}=37,5[/tex]
ở đây phần lẻ là 0,5 nên vật sẽ dừng lại tại VTCB mới cách vị trí cũ 1 đoạn 0,08cm
quãng đường vật đi được: [tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}K\Delta x^{2}+\mu mg.S=......\Rightarrow S=1m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:33:50 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mình không ra được đáp án như đề bài chắc cách làm của mình bị sai hii


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 03:48:12 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Đầu tiên ta tính năng lượng của vật tại thời điểm đầu tiên:[tex]W=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}kx^{2}=0,04J[/tex]
Khi vật dừng lại tức là cơ năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt: Theo định lý biến thiên cơ năng ta có:[tex]W'-W=0-0,04=-A_{c}=-\mu mgS=-0,02.0,4.10.S\Rightarrow S=0,5m[/tex]

em làm thế này thầy xem có được không
vật tới VTCB mới cách vị trí cũ 1 đoạn: [tex]\Delta x=\frac{\mu mg}{K}=0,08cm[/tex]
nếu không có ma sát thì biên độ dao động của vật là: [tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}Kx^{2}+\frac{1}{2}mv^{2}\Rightarrow A^{2}=x^{2}+\frac{m}{K}v^{2}\Rightarrow A=6cm[/tex]
số nửa chu khì mà vật thực hiện được: [tex]N=\frac{A}{2\Delta x}=\frac{6}{0,16}=37,5[/tex]
ở đây phần lẻ là 0,5 nên vật sẽ dừng lại tại VTCB mới cách vị trí cũ 1 đoạn 0,08cm
quãng đường vật đi được: [tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}K\Delta x^{2}+\mu mg.S=......\Rightarrow S=1m[/tex]

bạn Đại vô danh tính biên độ sai r A=2 căn 2 chứ


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:44:20 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Đầu tiên ta tính năng lượng của vật tại thời điểm đầu tiên:[tex]W=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}kx^{2}=0,04J[/tex]
Khi vật dừng lại tức là cơ năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt: Theo định lý biến thiên cơ năng ta có:[tex]W'-W=0-0,04=-A_{c}=-\mu mgS=-0,02.0,4.10.S\Rightarrow S=0,5m[/tex]

em làm thế này thầy xem có được không
vật tới VTCB mới cách vị trí cũ 1 đoạn: [tex]\Delta x=\frac{\mu mg}{K}=0,08cm[/tex]
nếu không có ma sát thì biên độ dao động của vật là: [tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}Kx^{2}+\frac{1}{2}mv^{2}\Rightarrow A^{2}=x^{2}+\frac{m}{K}v^{2}\Rightarrow A=6cm[/tex]
số nửa chu khì mà vật thực hiện được: [tex]N=\frac{A}{2\Delta x}=\frac{6}{0,16}=37,5[/tex]
ở đây phần lẻ là 0,5 nên vật sẽ dừng lại tại VTCB mới cách vị trí cũ 1 đoạn 0,08cm
quãng đường vật đi được: [tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}K\Delta x^{2}+\mu mg.S=......\Rightarrow S=1m[/tex]

thế còn quãng đường đi từ lúc tác dụng đến biên đâu??


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:03:47 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
vậy chắc thầy trieubeo có cách giải quyết khác.xin thầy cho ý kiến ạ


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:33:48 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
câu 3:
1CLLX nằm ngang k=100N/m, m=0,4kg, hệ số ma sát [tex]\mu[/tex]=0,02, [tex]\pi ^{2}[/tex]=10. đưa vật tới VTLX dãn 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc ban đầu 10[tex]\pi[/tex]cm/s hướng về VTCB thì quãng đường vật đi đc cho tới lúc dừng hẳn lại là:
A: 10m
B: 1m
C: 100m
D: đáp án khác
mọi người tính cụ thể bài này mình với nhé
trieubeo đã giải 1 bài giống thế này rồi nhưng không tìm lại được.Trình tự giống Daivodanh đã làm
+ Tìm xo
+ Tìm A (mình dùng công thức D(LBTNL luôn)
[tex]-1/2kA^2+1/2kx^2+1/2mv^2=\mu.m.g.(A-x)[/tex]
[tex] ==> A=0,0278(m)=2,78cm [/tex]
==> Quãng đường đi từ lúc tác dụng đến vị trí biên : S1=A+|xo|=2,80cm
+ tím số nữa chu kỳ : N=A/2xo=17,737 ==> N=17(xem thêm cách tính bên Tính chính xác quãng đường ben diễn đàn)
==> Quãng đường đi từ biên đến lúc dừng [tex]S2=2N^2A-2x0.N[/tex]
==> Tổng quãng đường đi : S=S1+S2