Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 02:46:35 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8475Tiêu đề: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:46:35 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Bài 1. Hai nguồn sóng AB cách nhau 10cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, giao động tại nguồn có phương trình uA=a.cos([tex]100\Pi t[/tex]), [tex]uB=bcos\left( 100\Pi t\right)[/tex], tôc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s .Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực dại và cùng pha với trung điểm I của đoạn AB (ĐÁP án:9)
 
bài 2. Hai nguồn A,B có phương trình uA=uB=[tex]4.cos\left(80\Pi t \right)cm[/tex],AB=7cm, V=0,4m/s .Dựng hình vuông ABMN. Tìm số dao động cùng pha với nguồn trên MN.

Bài 3. mạch R,L,C nối tiếp u=Uo.sin([tex]100\Pi t[/tex]) L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] mắc ampe kế vào hai đầu cuộn dây có R không đáng kể thì thấy công suất của mạch vẫn không thay đổi.C=????( đáp số 10^-4/pi)

Bài 4. mạch R,L,C nối tiếp u=Uocos([tex]\omega t[/tex]) cho [tex]\omega[/tex] tăng từ 0->dương vô cùng thì thứ tự cực đại của R,L,C lần lượt là( đáp án:UC,UR,UL)
 


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: mizu_pro trong 05:52:18 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
cau 1: lamda = 2 cm, -AB/lamda<k<AB/lamda ==> -5<k<5 ==>co 9 k thoa man ==>9 cực đại
cau 2:lamda=1 cm, (1-can2(2))AB/lamda  <k< (can2(2)-1)AB/lamda. Lấy các giá trị nguyên của k ta được đáp số.
Cau 3:P ko đổi => i ko đối =>Rtđ ko đổi=> ZL-ZC=ZC=> zc=100 om=> C =


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:55:24 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 2. Hai nguồn A,B có phương trình uA=uB=[tex]4.cos\left(80\Pi t \right)cm[/tex],AB=7cm, V=0,4m/s .Dựng hình vuông ABMN. Tìm số dao động cùng pha với nguồn trên MN.

Bài 4. mạch R,L,C nối tiếp u=Uocos([tex]\omega t[/tex]) cho [tex]\omega[/tex] tăng từ 0->dương vô cùng thì thứ tự cực đại của R,L,C lần lượt là( đáp án:UC,UR,UL)

Bài 2: Trước tiên tính bước sóng của sóng ta có: [tex]\lambda =\frac{v}{f}=\frac{2\pi .0,4}{80\pi }=0,01m=1cm[/tex]
Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn khoảng cách từ các nguồn tới đó phải thoả bằng số nguyên lần bước sóng:[tex]d=k\lambda[/tex]
Xét trên đoạn MN thì giá trị của d thuộc trong đoạn:[tex]AN\leq d\leq AM\Rightarrow 7cm\leq k.1\leq 7\sqrt{2}cm\Leftrightarrow 7\leq k\leq 9,89\Rightarrow k=7,8,9[/tex]
Câu 4: Khi [tex]\omega =0[/tex]Lúc này dòng điện là không đổi. Tụ điện ngăn cản hoàn toàn dòng điện 1 chiều vì thế chỉ có điện áp UC . Tăng [tex]\omega[/tex]thì dần dần thì khi [tex]Z_{C}=\frac{R^{2}+Z^{2}_{L}}{Z_{L}}[/tex] thì UC lớn nhất. Tiếp đó là ZL = ZC dẫn tới mạch xảy ra cộng hưởng và UR sẽ lớn nhất. Tiếp tục tăng [tex]\omega[/tex] thì ZL càng lớn dần tới giá trị [tex]Z_{L}=\frac{R^{2}+Z^{2}_{C}}{Z_{C}}[/tex]thì UL sẽ lớn nhất.

Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:07:40 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Bài 3. mạch R,L,C nối tiếp u=Uo.sin([tex]100\Pi t[/tex]) L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] mắc ampe kế vào hai đầu cuộn dây có R không đáng kể thì thấy công suất của mạch vẫn không thay đổi.C=????( đáp số 10^-4/pi)

Từ công thức tính công suất ta có:[tex]P=UIcos\varphi =\frac{U^{2}R}{Z^{2}}[/tex]
Khi chưa mắc Ampe kế thì [tex]Z=\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}[/tex]
Khi mắc ampe kế thì mạch bị nối tắt và chỉ còn RC lúc này [tex]Z=\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}[/tex]
Công suất không đổi tức là tổng trở không đổi vậy ta có:[tex]Z_{C}=\left|Z_{L}-Z_{C} \right|\Rightarrow Z_{C}=\frac{Z_{L}}{2}=\frac{\frac{2}{\pi }.100\pi }{2}=100\Omega \Rightarrow C=\frac{1}{\omega C}=\frac{10^{-4}}{\pi }(F)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:53:56 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
cau 1: lamda = 2 cm, -AB/lamda<k<AB/lamda ==> -5<k<5 ==>co 9 k thoa man ==>9 cực đại

nhưng mà cùng pha với I nữa vì những điểm cực đại cách nhau lamda/2 thi đâu phải cùng pha cả đâu


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: mizu_pro trong 06:29:09 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Bài 2
Xét trên đoạn MN thì giá trị của d thuộc trong đoạn:[tex]AN\leq d\leq AM\Right

Hinh nhu phan nay chua on lam.
Ban co the giai thich ro hon dk ko?
Voi nhung bai nay bon minh co cong thuc lap vao luon:
                    (1-can2(2))AB/lamda  <k< (can2(2)-1)AB/lamda


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:23:52 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Cong thuc tinh do lech pha:  Delta(phi)= (d1+d2)pi/lamda.
Nhu vay xet tat ca cac diem thuoc doan thang AB deu cung pha dao dong.
truong hop can luu y den pha dao dong la khi xet cac diem nam ngoai doan AB. vd bai toan xet so diem dao dong cung pha voi nguon tren duong trung truc cua doan AB va cach trung diem doan nho hon x cm.


Gửi mizu_pro: Tôi nghĩ bạn nên viết tiếng Việt có dấu, bài viết không dấu xem như vi phạm quy định đăng bài sẽ bị xoá.