Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 09:12:07 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8465Tiêu đề: một số câu trong đề cần giúp
Gửi bởi: thanhcoibg trong 09:12:07 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 1
Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng [tex]\alpha =30[/tex] Treo trên toa xe 1 con lắc đơn có l=1m nối với 1 quả cầu nhỏ . Trong thời gian xe trượt xuống , kích thích cho con lắc dđ điều hoà  với biên độ góc nhỏ . Bỏ qua ma sát , g=10m/s2 . T= ?
Câu 2
 Một mạch dao động gồm C=1000(pF) L =10x10-6 (F) và R=1 (Om) . Phải cung cấp một công suất = ? để duy trì dao động của nó . Khi Hiệu điện thế cực đại ở 2 đầu tụ là U=[tex]\sqrt{2}(V)[/tex]
Câu 3
Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số như sau m= 0,1 kg ,
Vmax= 1m/s . hệ số ma sát = 0,05 . Tính độ lớn vận tốc của vạt khi di đc 10 cmTiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:27:33 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
C
 Một mạch dao động gồm C=1000(pF) L =10x10-6 (F) và R=1 (Om) . Phải cung cấp một công suất = ? để duy trì dao động của nó . Khi Hiệu điện thế cực đại ở 2 đầu tụ là U=[tex]\sqrt{2}(V)[/tex]

[tex]I=\frac{U}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{C}{L}}\Rightarrow P=I^{2}R=\frac{10^{-9}}{10^{-5}}1=10^{-4}W[/tex]
bạn ghi sai đơn vị của L


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:33:43 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng [tex]\alpha =30[/tex] Treo trên toa xe 1 con lắc đơn có l=1m nối với 1 quả cầu nhỏ . Trong thời gian xe trượt xuống , kích thích cho con lắc dđ điều hoà  với biên độ góc nhỏ . Bỏ qua ma sát , g=10m/s2 . T= ?

xe trượt không ma sát từ dốc xuống nên gia tốc có độ lớn [tex]a=gsin\alpha=5m/s^2[/tex]

lúc này gia tốc hiệu dụng: [tex]g_h_d=\sqrt{a^2+g^2-2agsin\alpha }=5\sqrt{3}m/s^2[/tex]

[tex]T'=2\pi \sqrt{\frac{l}{g_h_d}}=2,135s[/tex]