Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngominhtu237 trong 06:39:45 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8462Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp mấy bài khó!
Gửi bởi: ngominhtu237 trong 06:39:45 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 5:
Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A. 359,26 V   B. 330 V   C. 134,72 V      D. 146,67 V

Câu 18:
Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70[TEX]\Omega[/TEX]   thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?
A. giảm đi 20[TEX]\Omega[/TEX]      B. tăng thêm 12[TEX]\Omega[/TEX]      C. giảm đi 12[TEX]\Omega[/TEX]      D. tăng thêm 20[TEX]\Omega[/TEX]  

Câu 24:
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Sau khi thả vật [TEX]\frac{7\Pi}{30}s[/TEX]  thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là:
A. 2[TEX]\sqrt{6}[/TEX]  cm   B. 4[TEX]\sqrt{2}[/TEX]  cm   C.2[TEX]\sqrt{5}[/TEX]  cm   D.2 [TEX]\sqrt{7}[/TEX]  cm

Câu 29:
 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm bụng, B là một điểm nút gần A nhất, C là một điểm nằm giữa AB với AC = 2BC = 8 cm. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại A có độ lớn bằng biên độ tại C là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 0,2 m/s   B. 0,8 m/s   C. 0,6 m/s   D. 1,6 m/s

Câu 32:
 Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện dung của tụ điện có giá trị C1 thì Zc = 2ZL = 2R. Tăng điện dung của tụ điện lên thì điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây tăng lên rồi giảm xuống.
B. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng lên rồi giảm xuống.
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tăng lên rồi giảm xuống.
D. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện giảm xuống.

Câu 35:
Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng 2m. Từ vị trí cân bằng đưa vật tới vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Khi vật xuống dưới vị trí thấp nhất thì khối lượng của vật đột ngột giảm xuống còn một nửa. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc trọng trường là g. Biên độ dao động của vật sau khi khối lượng giảm là
A.[TEX]\frac{3mg}{k}[/TEX] B.[TEX]\frac{2mg}{k}[/TEX] C.[TEX]\frac{3mg}{2k}[/TEX] D.  [TEX]\frac{mg}{k}[/TEX]

Câu 49:
Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là
A. 28 dB   B. 36 dB   C. 38 dB   D. 47 dB

Câu 27:
Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB; trong đó đoạn AM chứa cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp, còn đoạn MB chứa điện trở thuần R = 25[TEX]\Omega[/TEX]  . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều U=[TEX]50\sqrt{6}cos(100\Pi.t) (V)[/TEX]  thì đo được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 2A và điện áp tức thời hai đầu cuộn dây vuông pha so với điện áp tức thời hai đầu đoạn AM; điện áp tức thời hai đầu đoạn AM lệch pha [TEX]\frac{\Pi}{6}[/TEX]  so với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB. Điện dung của tụ điện có giá trị là:

Đ/á: C= [TEX]\frac{2\sqrt{3}.10^-4}{\Pi}[/TEX] (F)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ tất cả mọi người giúp mấy bài tập hay và khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:54:43 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bạn nên xem lại cách đặt tên topic và số lượng câu hỏi? xem thêm nội quy nhé bạn


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ tất cả mọi người giúp mấy bài tập hay và khó!
Gửi bởi: ngominhtu237 trong 09:05:06 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Mình không edit được tiêu đề. các bạn edit hộ và giúp mình nhé.  =d>


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp mấy bài khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:16:47 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 5:
Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A. 359,26 V   B. 330 V   C. 134,72 V      D. 146,67 V
xem link :http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7504 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7504)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp mấy bài khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:19:38 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 18:
Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70[TEX]\Omega[/TEX]   thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?
A. giảm đi 20[TEX]\Omega[/TEX]      B. tăng thêm 12[TEX]\Omega[/TEX]      C. giảm đi 12[TEX]\Omega[/TEX]      D. tăng thêm 20[TEX]\Omega[/TEX]  
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6821.msg31939#msg31939 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6821.msg31939#msg31939)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp mấy bài khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:22:06 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 24:
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Sau khi thả vật [TEX]\frac{7\Pi}{30}s[/TEX]  thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là:
A. 2[TEX]\sqrt{6}[/TEX]  cm   B. 4[TEX]\sqrt{2}[/TEX]  cm   C.2[TEX]\sqrt{5}[/TEX]  cm   D.2 [TEX]\sqrt{7}[/TEX]  cm
Xem : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7317 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7317)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp mấy bài khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:34:54 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 29:
 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm bụng, B là một điểm nút gần A nhất, C là một điểm nằm giữa AB với AC = 2BC = 8 cm. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại A có độ lớn bằng biên độ tại C là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 0,2 m/s   B. 0,8 m/s   C. 0,6 m/s   D. 1,6 m/s
Nhận xét : [tex]AC=2BC=8cm ==> AB=12cm ==> \lambda/4=12 ==> \lambda=48cm.[/tex]
+ Phương trình li độ tại C : [tex]aC=Abung.sin(2\pi.BC/\lambda)=Abung.sin(30)=Abung/2[/tex]
Mặt khác giả thiết nói vị trí khoảng thời li độ A bằn biên độ C là 0,1s
[tex]==> t(-Abung/2-->Abung/2)=0,1s[/tex]
[tex]==> T/6=0,1 ==> T=0,6s [/tex]
[tex]==> v=\frac{\lambda}{T}=0,8m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp mấy bài khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:38:35 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng 2m. Từ vị trí cân bằng đưa vật tới vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Khi vật xuống dưới vị trí thấp nhất thì khối lượng của vật đột ngột giảm xuống còn một nửa. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc trọng trường là g. Biên độ dao động của vật sau khi khối lượng giảm là
A.[TEX]\frac{3mg}{k}[/TEX] B.[TEX]\frac{2mg}{k}[/TEX] C.[TEX]\frac{3mg}{2k}[/TEX] D.  [TEX]\frac{mg}{k}[/TEX]
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7317 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7317)