Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 04:38:46 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8460Tiêu đề: Sóng+truyền tải+lăng kính
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:38:46 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
1/Lúc t=0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a,chu kỳ T=1s.Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm.Coi biên độ dao động không đổi.Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12cm dao động ngược pha với trạng thái ban đầu của O?
A.1,5s       B.2,5s      C.0,5s     D.3,5s
2/Một mạch tieu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần [tex] r=8\Omega [/tex] .Tiêu thụ công suất P=32W với hệ số công suất [tex] cos\phi=0,8 [/tex].Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều 1 pha nhờ dây dẫn với điện trở [tex] R=4\Omega [/tex].Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đường dây nơi máy phát là :
a.12      [tex] B.12\sqrt{5} [/tex]  C.20      D.15
3/Chiếu 1 tia sáng trắng vào mặt bên của 1 lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều sao cho tia vàng có góc lệch cực tiểu.Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng là:1,62.Để cho tia tím có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải tăng thêm [tex] 20^0 [/tex].Chiết suất của lăng kính đối với tia tím bằng?
A.1,95     B.1,9      C.1,93     D.1,92
Mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng+truyền tải+lăng kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:19:23 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
1/Lúc t=0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a,chu kỳ T=1s.Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm.Coi biên độ dao động không đổi.Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12cm dao động ngược pha với trạng thái ban đầu của O?
A.1,5s       B.2,5s      C.0,5s     D.3,5s
[tex]\lambda=6cm[/tex]
==> [tex]MO=12cm=2\lambda[/tex]==> MO đồng pha==> thời gian sóng truyền từ O đến M là t1=2T=2s
Ban đâu pha O là [tex]-\pi/2[/tex](chọn chiều dương hướng lên, gốc TG VTCB)
==> thời gian để pha dao động của nó ngược pha với pha ban đầu khi
[tex]\Delta \varphi = \pi ==> t2=T/2=0,5s.[/tex]
==> Thời gian tổng cộng là : [tex]t=t1+t2=2,5s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng+truyền tải+lăng kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:28:23 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
2/Một mạch tieu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần [tex] r=8\Omega [/tex] .Tiêu thụ công suất P=32W với hệ số công suất [tex] cos\phi=0,8 [/tex].Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều 1 pha nhờ dây dẫn với điện trở [tex] R=4\Omega [/tex].Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đường dây nơi máy phát là :
a.12      [tex] B.12\sqrt{5} [/tex]  C.20      D.15
U1 điện áp máy phát, \Delta U độ giảm áp, U_2 điện áp mạch tiêu thụ
[tex]P=\frac{U_2^2}{r}.cos(\varphi)^2 ==> U_2 = 20V[/tex]
mặt khác [tex]P=rI^2 ==> I=2A ==> \Delta U= I.R=8V[/tex]
[tex]==> U_1^2=U_2^2+\Delta U^2 + 2.U_2.\Delta U.cos(\varphi)[/tex]
[tex]==> U_1=12\sqrt{5}(V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng+truyền tải+lăng kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:34:42 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
3/Chiếu 1 tia sáng trắng vào mặt bên của 1 lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều sao cho tia vàng có góc lệch cực tiểu.Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng là:1,62.Để cho tia tím có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải tăng thêm [tex] 20^0 [/tex].Chiết suất của lăng kính đối với tia tím bằng?
A.1,95     B.1,9      C.1,93     D.1,92
Mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn!
Tia vàng có góc lệch cực tiểu ==> r=r'=A/2=30
ĐLKX tia vàng sin(i)=nv.sin(r)=1,62.sin(30)=0,81 ==> i=54^0
Tượng tự tia tím có góc lệch cực tiểu thì
sin(i+20)=nT.sin(30) ==> nT=sin(74)/sin(30)=1,92