Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dinh383 trong 03:48:56 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8458Tiêu đề: bài toán về giao thoa sóng....giải rỏ giúp e
Gửi bởi: dinh383 trong 03:48:56 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
câu 1.hai nguồn sóng kết hợp s1 và s2 (s1s2=12cm) phát ra 2 sóng kết hợp cùng tần số f= 40Hz, vận tốc truyền là 2m/s. số vân giao thoa cực đại xuất hiện trong vùng giao thoa là..
A.5
B.4
C.3
D.2
câu 2. trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp s1 và s2 giao động với tần số f=15HZ. vận tốc truyền trên mặt nước là 30cm/s. với điểm M có nhwuxng khoảng d1, d2 nào dưới đây sẻ dao động với biên độ cực đại
A. d1=25cm.d2=20cm
B.d1=25cm,d2=21cm
C.d1=25cm,d2=22cm
D.d1=20cm,d2=25cm


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về giao thoa sóng....giải rỏ giúp e
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:07:28 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
câu 1.hai nguồn sóng kết hợp s1 và s2 (s1s2=12cm) phát ra 2 sóng kết hợp cùng tần số f= 40Hz, vận tốc truyền là 2m/s. số vân giao thoa cực đại xuất hiện trong vùng giao thoa là..
A.5
B.4
C.3
D.2

số vân giao thoa cực đại xuất hiện trong vùng giao thoa = số điểm dao động với biên độ cực đại trên S1S2

bước sóng: [tex]\lambda =\frac{v}{f}=5cm[/tex]

số điểm dao động với biên cực đại được xác định: [tex]-\frac{S_1S_2}{\lambda }<k<-\frac{S_1S_2}{\lambda }[/tex] ( đề không nói gì nghĩa là 2 nguồn đồng pha)

[tex]\Leftrightarrow -2,4<k<2,4[/tex] => có 5 điểm.

Tiêu đề: Trả lời: bài toán về giao thoa sóng....giải rỏ giúp e
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:13:27 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
câu 2. trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp s1 và s2 giao động với tần số f=15HZ. vận tốc truyền trên mặt nước là 30cm/s. với điểm M có nhwuxng khoảng d1, d2 nào dưới đây sẻ dao động với biên độ cực đại
A. d1=25cm.d2=20cm
B.d1=25cm,d2=21cm
C.d1=25cm,d2=22cm
D.d1=20cm,d2=25cm

2 nguồn trong thí nghiệm giao thoa trong SGK là 2 nguồn giống hệt nhau => đồng pha.

nên những điểm có hiệu đường đi bằng số nguyên lần bước sóng sẽ dao động với biên cực đại.

[tex]\lambda =\frac{v}{f}=2cm[/tex]

dễ thấy đáp án B: [tex]\left|d_1-d_2=2.\lambda \right|[/tex] :D