Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 12:52:48 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8455Tiêu đề: MN GIÚP MÌNH CÂU ĐIỆN VỚI
Gửi bởi: KPS trong 12:52:48 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
1) Một cuộn dây ko thuần cảm nối tiếp vs điện dung C trong mạch có điện áp [tex]u=U_{o}coswt[/tex]. Ban đầu dung kháng Zc và tổng trở cuộn dây và Z toàn mạch đều bằng 100. Tăng điện dung thêm 1luong [tex]\Delta C=0,125.10^{3}/\pi[/tex] thì f dao đong riêng la [tex]80\pi[/tex]. w có giá trị

[tex]A.40\pi[/tex]

[tex]B.100\pi[/tex]

[tex]C.80\pi[/tex]

[tex]D.50\pi[/tex]


mọi người giúp e câu này nhé.


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP MÌNH CÂU ĐIỆN VỚI
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:04:54 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
1) Một cuộn dây ko thuần cảm nối tiếp vs điện dung C trong mạch có điện áp [tex]u=U_{o}coswt[/tex]. Ban đầu dung kháng Zc và tổng trở cuộn dây và Z toàn mạch đều bằng 100. Tăng điện dung thêm 1luong [tex]\Delta C=0,125.10^{3}/\pi[/tex] thì f dao đong riêng la [tex]80\pi[/tex]. w có giá trị

[tex]A.40\pi[/tex]

[tex]B.100\pi[/tex]

[tex]C.80\pi[/tex]

[tex]D.50\pi[/tex]


mọi người giúp e câu này nhé.
Link nè: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8243.msg38523#msg38523 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8243.msg38523#msg38523)