Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: guilty trong 12:09:47 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8454Tiêu đề: Nhờ giải giúp bài tập về hiệu ứng Đốp le
Gửi bởi: guilty trong 12:09:47 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Một người dứng ở ngã tư đường nghe tiếng còi xe cấp cứu dang chạy đến mình với tần số 560Hz.Sau khi chiếc xe chạy qua và bắt đàu chuyển động ra xa người đó thì người đó nghe được tiéng còi có tần số 480Hz.Biết tốc độ âm là 343m/s.Coi chuyển động của xe là đều.Xác định vận tốc chuyển động của xe dối với người đó là:
   A.49m/s   B.57,2m/s   C.26,4m/s..   D.25m/s

Một con dơi bay vuông góc với một bức tường và phát ra một sóng siêu âm có tần số f = 45kHz. Con dơi nghe được hai âm thanh có tần số f1 và f2 là bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là V = 340m/s và vận tốc của dơi là u = 6m/s
A. 46,6.104 Hz  và 43,7104 Hz   B. 43,7.104 Hz   và 46,6.104 Hz
C. 46,6.103 Hz  và 43,7103 Hz   D. 43,7.103 Hz   và 46,6.103 Hz

Hiệu ứng Đốp le làm tần số thay đổi, vậy bước sóng có thay đổi không?
Hiệu ứng Đốp le có áp dụng đối với sóng ánh sáng không?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải giúp bài tập về hiệu ứng Đốp le
Gửi bởi: guilty trong 12:19:49 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Các thầy giải hộ thêm bài này nhé:
Mức cường độ âm tại một điểm cách một nguồn phát âm 1m  có giá trị là 50dB  . Một người xuất phát từ nguồn âm, đi ra xa nguồn âm thêm 100m thì không còn nghe được âm do nguồn đó phát ra. Lấy cường độ âm chuẩn là Io = 10^-12 (W/m2) , sóng âm phát ra là sóng cầu thì ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu?

Thanks very much


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải giúp bài tập về hiệu ứng Đốp le
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:11:53 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Một người dứng ở ngã tư đường nghe tiếng còi xe cấp cứu dang chạy đến mình với tần số 560Hz.Sau khi chiếc xe chạy qua và bắt đàu chuyển động ra xa người đó thì người đó nghe được tiéng còi có tần số 480Hz.Biết tốc độ âm là 343m/s.Coi chuyển động của xe là đều.Xác định vận tốc chuyển động của xe dối với người đó là:
   A.49m/s   B.57,2m/s   C.26,4m/s..   D.25m/s

gọi tốc độ xe( nguồn âm) là [tex]v_S[/tex], tốc độ người nghe( máy thu) [tex]v_M=0[/tex] vì người nghe đứng yên. tốc độ truyền âm là v, tần số âm phát ra là f

tần số nghe được theo công thức Dopler: [tex]f'=\frac{v+-v_M}{v-+v_S}.f[/tex]


khi xe lại gần: [tex]560=\frac{v}{v-v_S}.f[/tex] (1)

khi xe ra xa: [tex]480=\frac{v}{v+v_S}.f[/tex] (2)

(1),(2) => [tex]v_S=26,38m/s[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải giúp bài tập về hiệu ứng Đốp le
Gửi bởi: guilty trong 06:55:15 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Còn 2 bài và 2 thắc mắc không thầy nào giải giúp ạ?

1. Mức cường độ âm tại một điểm cách một nguồn phát âm 1m  có giá trị là 50dB  . Một người xuất phát từ nguồn âm, đi ra xa nguồn âm thêm 100m thì không còn nghe được âm do nguồn đó phát ra. Lấy cường độ âm chuẩn là Io = 10^-12 (W/m2) , sóng âm phát ra là sóng cầu thì ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu?

2. Một con dơi bay vuông góc với một bức tường và phát ra một sóng siêu âm có tần số f = 45kHz. Con dơi nghe được hai âm thanh có tần số f1 và f2 là bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là V = 340m/s và vận tốc của dơi là u = 6m/s
A. 46,6.104 Hz  và 43,7104 Hz   B. 43,7.104 Hz   và 46,6.104 Hz
C. 46,6.103 Hz  và 43,7103 Hz   D. 43,7.103 Hz   và 46,6.103 Hz

Hiệu ứng Đốp le làm tần số thay đổi, vậy bước sóng có thay đổi không?
Hiệu ứng Đốp le có áp dụng đối với sóng ánh sáng không?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải giúp bài tập về hiệu ứng Đốp le
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:03:19 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Các thầy giải hộ thêm bài này nhé:
Mức cường độ âm tại một điểm cách một nguồn phát âm 1m  có giá trị là 50dB  . Một người xuất phát từ nguồn âm, đi ra xa nguồn âm thêm 100m thì không còn nghe được âm do nguồn đó phát ra. Lấy cường độ âm chuẩn là Io = 10^-12 (W/m2) , sóng âm phát ra là sóng cầu thì ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu?

Thanks very much

tại vị trí cách nguồn 1m, có cường độ âm: [tex]L=10lg\frac{I}{I_0}=>I=10^-^7W/m^2[/tex]

người cách nguồn âm 100m thì có cường độ âm là I'. giả sử môi trường không hấp thụ âm=> công suất âm bằng nhau tại vị trí 1m và vị trí 100m

[tex]4\pi 1^2I=4\pi 100^2I'[/tex]  ( P = S.I)

[tex]\Rightarrow I'=10^-^1^1W/m^2[/tex]

[tex]L'=1dB[/tex]

theo SGK, để "âm thanh" gây được cảm giác âm, mức cường độ âm phải lớn hơn một giá trị cực tiểu nào đó gọi là ngưỡng nghe.tại vị trí 100m thì k nghe được âm nữa => để nghe được thì L > 1dB. mình chỉ biết tới đây :D