Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: ODD trong 11:11:25 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8452Tiêu đề: 2HI <=> H2 +I2..Tính H%
Gửi bởi: ODD trong 11:11:25 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Khi đun Hi trong 1 bình kín có pư: [tex]2HI(k) \leftrightarrow H_2(k) +I_2(k)[/tex]
Ở 1 to nào đó Kc=1.Với nhiệt độ đó, % HI bị phân huỷ là bao nhiêu?
A.25%            B.15%           C.33.33&         D.66.67%
 =d> Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: 2HI <=> H2 +I2..Tính H%
Gửi bởi: cacon194 trong 10:39:29 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
bạn giả sử trong bình ban đầu có 1mol HI , giả sử có 2a mol HI bị phân hủy tạo ra a mol H2 và a mol I2 thì sau phản ứng có (1-2a) mol HI , a mol H2 và a mol I2 , lập kc sẽ tính được a và trả lời.