Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: ODD trong 10:59:52 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8448



Tiêu đề: Peptit
Gửi bởi: ODD trong 10:59:52 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
X&Y ần lượt là tripeptit & hexapeptit đc tạo thành từ cùng 1 aminoacid no mạch hở có 1 nhóm amino -NH2& 1 nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol X =O2 vùa đủ thu đc sản phẩm gồm CO2,H2O,N2 có tổng khối lượng là 40.5g. Nếu cho 0.15mol Y t/d hoàn toàn vs NaOH( lấy dư 20%), sau p/ư cô cạn thì thu đc bao nhiêu gam chất rắn?
 =d> Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Peptit
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:41:54 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
X&Y ần lượt là tripeptit & hexapeptit đc tạo thành từ cùng 1 aminoacid no mạch hở có 1 nhóm amino -NH2& 1 nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol X =O2 vùa đủ thu đc sản phẩm gồm CO2,H2O,N2 có tổng khối lượng là 40.5g. Nếu cho 0.15mol Y t/d hoàn toàn vs NaOH( lấy dư 20%), sau p/ư cô cạn thì thu đc bao nhiêu gam chất rắn?
 =d> Cảm ơn
Nhắc lại lý thuyết 1 chút
amino axit no mạch hở có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH có CTCT là :NH2_CnH2n_COOH
-->dipeptit chứa 2II ,2N và 3 ngt O.Đi từ CnH2n-2 bổ sung 2N thì bổ sung 2H,bổ sug 0 ko cần Bs H
-> CTPT của dipeptit là :CnH2nN2O3
tương tự tripeptit có 3III ->CTPT của tripeptit là CnH2n-1N304 và CmH2m-4N6O7

Đốt cháy X: CnH2n-1N3O4 ---->nCO2 + 3/2 N2  + (n-1/2)H20
                      0,1                   0,1n      0,15        0,1(n-1/2)
-->4,4n +4,2 +1,8(n-1/2)=40,5 -->n=6
tripep có 6C -->hexapep có 12C
->C12H20N6O7 + 12NaOH ---->m rắn + H20
    0,15
Áp dụng đl bảo toàn KL tính được m rắn =0,15*360 +0,15*12*40*120/100 -0,15*18=137,7g 8-x

Bài gì tính toán nhiều quá tốn time ghê %-)
 


Tiêu đề: Trả lời: Peptit
Gửi bởi: ODD trong 03:46:07 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Cách XĐ aminoacid của bạn là đúng mỗi tội 4 ĐA của nó là :
A.94.5             B.87.3             C.107.1         D.9.99
còn phần NaOH dư 20%....sao ĐA của bạn lớn vây?


Tiêu đề: Trả lời: Peptit
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:02:20 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Cách XĐ aminoacid của bạn là đúng mỗi tội 4 ĐA của nó là :
A.94.5             B.87.3             C.107.1         D.9.99
còn phần NaOH dư 20%....sao ĐA của bạn lớn vây?
Sửa lại cho ODD, sai rõ to lun 8-x, hexapep + 6NaOH thôi 

Áp dụng ĐL bảo toàn KL-->m rắn =54 +6*0,15*40*120/100 -0,15*18=94,5g