Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: LamMap17 trong 05:40:07 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8440Tiêu đề: Bài tập về Dao đông điện từ.
Gửi bởi: LamMap17 trong 05:40:07 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
 Câu hỏi : Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung  [TEX] C =5.10^{-6} F [/TEX] và cuộn cảm thuần . Biết giá trị cực đâị của điện áp hai đầu tụ điện là  [TEX] U_o =12 V [/TEX] .Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là [TEX] u_L =8V [/TEX] Năng lượng từ trường tỏng mạch là ?
   (Bạn nào giúp tớ làm rõ cơ chế của bài này nhé , mình chưa hiểu rõ lắm . )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Dao đông điện từ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:06:36 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu hỏi : Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung  [TEX] C =5.10^{-6} F [/TEX] và cuộn cảm thuần . Biết giá trị cực đâị của điện áp hai đầu tụ điện là  [TEX] U_o =12 V [/TEX] .Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là [TEX] u_L =8V [/TEX] Năng lượng từ trường tỏng mạch là ?
   (Bạn nào giúp tớ làm rõ cơ chế của bài này nhé , mình chưa hiểu rõ lắm . )
+ uL=-uC do uL và uC ngược pha. Do vậy trong bài này người ta cho uL tức đã cho [tex]|uC|=8V[/tex]
+ Dùng công thức năng lượng: [tex]W_L+W_C=W ==> W_L=\frac{1}{2}C(U_o^2-u_C^2)[/tex]