Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 04:59:36 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8439Tiêu đề: Giúp em bài thi thử đại học của trường em?
Gửi bởi: Quangviplove trong 04:59:36 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Hạt prôtôn có động năng Wp=1,8 MEv bắn vào hạt nhân Li(3-7) đứng yên sinh ra hai hạt X có cùng động năng Wx=9,6 Mev.biết khối lượng các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối tính bằng đơn vị u của chúng
.góc hợp bởi hai vectơ vận tốc của hai hạt nhân X sinh ra là?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài thi thử đại học của trường em?
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 05:19:12 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Hạt prôtôn có động năng Wp=1,8 MEv bắn vào hạt nhân Li(3-7) đứng yên sinh ra hai hạt X có cùng động năng Wx=9,6 Mev.biết khối lượng các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối tính bằng đơn vị u của chúng
.góc hợp bởi hai vectơ vận tốc của hai hạt nhân X sinh ra là?

áp dụng p=2mK sau đó dùng định luật bảo toàn động lượng