Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 04:57:39 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8438Tiêu đề: giúp máy biến thế
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:57:39 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
3/Một máy hạ áp,cuộn dây sơ cấp có N1=440 vòng và điện trở r1=7,2ôm , cuộn thứ cấp N2=254 vòng và điện trở r2=2,4ôm.Mắc vào cuộn thứ cấp một điện trở R=20ôm,coi mạch điện là khép kín hao phí dòng fucô không đáng kể.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1=220V.Xác định hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu tải R?
A.106,8V   B.102,8V   C.107,8V   D.108,8V
   
mọi người giúp mình bài này với nhé.thank you very much!!!!


Tiêu đề: Trả lời: giúp máy biến thế
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 05:15:36 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
3/Một máy hạ áp,cuộn dây sơ cấp có N1=440 vòng và điện trở r1=7,2ôm , cuộn thứ cấp N2=254 vòng và điện trở r2=2,4ôm.Mắc vào cuộn thứ cấp một điện trở R=20ôm,coi mạch điện là khép kín hao phí dòng fucô không đáng kể.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1=220V.Xác định hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu tải R?
A.106,8V   B.102,8V   C.107,8V   D.108,8V
   
mọi người giúp mình bài này với nhé.thank you very much!!!!

[tex]\frac{N1}{N2}=220/127[/tex]=> (220-I1.r1)/(u2+i2.r2)=220/127
mà I2=U2/R2 và I1/I2=127/220 thay vào tìm được U2