Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoathekiet trong 11:50:48 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8434Tiêu đề: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:50:48 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Dao động của một chất điểm là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ [tex]x_1=3\cos (\frac{2\pi}{3}t-\frac{\pi}{2})[/tex] và [tex]x_2 = 3\sqrt{3}\cos \frac{2\pi}{3}t[/tex] (cm, s). Tại các thời điểm [tex]x_1=x_2[/tex] li độ của dao động tổng hợp là:
A. [tex]\pm 5,79 cm[/tex]         B. [tex]\pm 5,19 cm[/tex]            C. [tex]\pm 6 cm[/tex]         D. [tex]\pm 3 cm[/tex]

Bài 2: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian không vượt quá 3 lần động năng trong một nửa chu kì là [tex]300\sqrt{3} cm/s[/tex]. Tốc độ cực đại của dao động là:
A. 400 cm/s           B. 200 cm/s            C. [tex]2\pi m/s[/tex]          D. C. [tex]4\pi m/s[/tex] 

Bài 3: Một lăng kính có góc chiết quang [tex]A=6^o[/tex] (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí.. Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ, tím là [tex]n_{d}=1,642, n_t=1,658[/tex]. Góc mở của chùm tia sáng ló sau lăng kính là:
[tex]A. 4,11^o[/tex]           [tex]B. 0,258^o[/tex]            [tex]C. 3,85^o[/tex]         [tex]D. 2,85^o[/tex]


 

Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 12:02:30 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bài 4: Cho phản ứng hạt nhân [tex]T+D\rightarrow \alpha + n[/tex]. Biết năng lượng liên kết các hạt nhân [tex]\varepsilon _T = 2,823[/tex] (MeV) và [tex]\varepsilon _\alpha = 7,0756[/tex] (MeV), độ hụt khối của D là 0,0024u. Lấy [tex]u=931,5(MeV/c^2)[/tex]. Hỏi phàn ứng trên tỏa bao nhiêu năng lượng:
A. 17,17 MeV.        B. 20,17 MeV             C. 2,02 MeV               D. 17,6 MeV
Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:39:28 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Dao động của một chất điểm là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ [tex]x_1=3\cos (\frac{2\pi}{3}t-\frac{\pi}{2})[/tex] và [tex]x_2 = 3\sqrt{3}\cos \frac{2\pi}{3}t[/tex] (cm, s). Tại các thời điểm [tex]x_1=x_2[/tex] li độ của dao động tổng hợp là:
A. [tex]\pm 5,79 cm[/tex]         B. [tex]\pm 5,19 cm[/tex]            C. [tex]\pm 6 cm[/tex]         D. [tex]\pm 3 cm[/tex]

dùng đường tròn sẽ tìm ra được vị trí hai vật gặp nhau là x=+(-) 3cm. nên li độ của dao động tổng hợp khi đó là bằng +(-)6cm


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 08:53:07 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Cho mình hỏi, Ở bài 3, góc mở của tia ló là gì vây?


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:54:05 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Cho mình hỏi, Ở bài 3, góc mở của tia ló là gì vây?
là góc tạo bởi giữa tia đỏ và tím


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: pluplu trong 09:43:13 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Dao động của một chất điểm là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ [tex]x_1=3\cos (\frac{2\pi}{3}t-\frac{\pi}{2})[/tex] và [tex]x_2 = 3\sqrt{3}\cos \frac{2\pi}{3}t[/tex] (cm, s). Tại các thời điểm [tex]x_1=x_2[/tex] li độ của dao động tổng hợp là:
A. [tex]\pm 5,79 cm[/tex]         B. [tex]\pm 5,19 cm[/tex]            C. [tex]\pm 6 cm[/tex]         D. [tex]\pm 3 cm[/tex]

dùng đường tròn sẽ tìm ra được vị trí hai vật gặp nhau là x=+(-) 3cm. nên li độ của dao động tổng hợp khi đó là bằng +(-)6cm
Dùng đường tròn thế nào mà suy ra khi x1 = x2 là vị trí +(-) 3 vậy Ngulau11,giải lượng giác ra khác mà: x1 = x2 = 1,5 căn 3 mà


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 03:06:55 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bài này đáp án là câu B. Mong thầy và các bạn giải chi tiết giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:26:50 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bài 4: Cho phản ứng hạt nhân [tex]T+D\rightarrow \alpha + n[/tex]. Biết năng lượng liên kết các hạt nhân [tex]\varepsilon _T = 2,823[/tex] (MeV) và [tex]\varepsilon _\alpha = 7,0756[/tex] (MeV), độ hụt khối của D là 0,0024u. Lấy [tex]u=931,5(MeV/c^2)[/tex]. Hỏi phàn ứng trên tỏa bao nhiêu năng lượng:
A. 17,17 MeV.        B. 20,17 MeV             C. 2,02 MeV               D. 17,6 MeV

năng lượng liên kết của hạt D: [tex]\varepsilon _D=\Delta m.c^2=0,0024.931,5 = 2,2356MeV[/tex]

năng lượng phản ứng: E = năng lượng liên kết các hạt lúc sau trừ năng lượng lk các hạt lúc đầu = 2,017MeV


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:01:57 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Dao động của một chất điểm là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ [tex]x_1=3\cos (\frac{2\pi}{3}t-\frac{\pi}{2})[/tex] và [tex]x_2 = 3\sqrt{3}\cos \frac{2\pi}{3}t[/tex] (cm, s). Tại các thời điểm [tex]x_1=x_2[/tex] li độ của dao động tổng hợp là:
A. [tex]\pm 5,79 cm[/tex]         B. [tex]\pm 5,19 cm[/tex]            C. [tex]\pm 6 cm[/tex]         D. [tex]\pm 3 cm[/tex]

dùng đường tròn sẽ tìm ra được vị trí hai vật gặp nhau là x=+(-) 3cm. nên li độ của dao động tổng hợp khi đó là bằng +(-)6cm
Dùng đường tròn thế nào mà suy ra khi x1 = x2 là vị trí +(-) 3 vậy Ngulau11,giải lượng giác ra khác mà: x1 = x2 = 1,5 căn 3 mà
Có thể dùng đường tròn hoặc lượng giác đều suy ra được khi x1 = x2 thì vị trí đó là + (-)1,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
Suy ra x = x1 + x2 = [tex]\pm 5,19 cm[/tex]