Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 10:47:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8432Tiêu đề: 1 câu lí thuyết khó.cần giúp
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 10:47:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/cv0.jpg)
giúp mình giải thích xem nó sai ở dâu nhé,và sửa lại thế nào cho đúng.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lí thuyết khó.cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:11:32 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/cv0.jpg)
giúp mình giải thích xem nó sai ở dâu nhé,và sửa lại thế nào cho đúng.
câu sai là A và B


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lí thuyết khó.cần giúp
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 11:34:08 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Bạn ơi.Nhưng nó sai ở đâu?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lí thuyết khó.cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:09:12 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Bạn ơi.Nhưng nó sai ở đâu?
Bạn đọc lại sgk vật lý 12 nâng cao sẽ rõ