Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 10:40:57 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8431Tiêu đề: Giúp e câu sóng ánh sáng !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 10:40:57 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
1.TRong thí nghiệm giao thoa Ánh sáng với khe I-âng .khi dùng một Bước sóng 600nm thì trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà ở 2 mép là  2 vân sáng . NẾu dùng bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là ?
A.10               B.11                     C.12                        D.13


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e câu sóng ánh sáng !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:26:26 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
1.TRong thí nghiệm giao thoa Ánh sáng với khe I-âng .khi dùng một Bước sóng 600nm thì trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà ở 2 mép là  2 vân sáng . NẾu dùng bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là ?
A.10               B.11                     C.12                        D.13
k1.lamda1.D/a <= k2.lamda2.D/a <= (k1+6).lamda1.D/a
<->k1.lamda1/lamda2 <= k2 <= (k1+6).lamda1/lamda2
<->k1.1,5 <= k2 <= k1.1,5 + 9
nếu k1 là số chắn thì trên đoạn L có 10 vân sáng của k2
nếu k1 là số lẻ thì trên đoạn L có 9 vân sáng của k2