Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 08:50:57 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8423Tiêu đề: BT vạt lí hạt nhân 1.cần giải đáp
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 08:50:57 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/j1.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: BT vạt lí hạt nhân 1.cần giải đáp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:11:21 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/j1.jpg)
Phương trình phản ứng:[tex]p+^{23}_{11}Na\rightarrow ^{4}_{2}He+_{10}^{20}X[/tex]

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:[tex]W+K_{p}=K_{\alpha }+K_{X}[/tex](1)
Mặt khác ta có:[tex]v_{\alpha }=2v_{X}\Leftrightarrow v^{2}_{\alpha }=4v_{X}^{2}\Leftrightarrow \frac{m_{\alpha }v^{2}_{\alpha }}{2m_{\alpha }}=4\frac{m_{X}v_{X}^{2}}{2m_{X}}\Leftrightarrow \frac{K_{\alpha }}{m_{\alpha }}=4.\frac{K_{X}}{m_{X}}[/tex](2)
Từ (1) và (2) ta có: [tex]W=K_{\alpha }+\frac{m_{X}K_{\alpha }}{4.m_{\alpha }}-K_{p}=3,2+\frac{20.3,2}{4.4}-4,8=2,4MeV[/tex]