Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 07:13:39 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8418Tiêu đề: Mạch dao động và điện cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 07:13:39 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ có điện dung C đang dao động. Trong mạch dao động lí tưởng LC có dao động điện từ tự do ( dao động riêng ) với tụ điện có điện dung riêng [tex]C=2nF[/tex].Tại thời điểm [tex]t_{1}[/tex] cường độ dòng điện trong mạch [tex]i=5mA[/tex],sau đó [tex]\frac{T}{4}[/tex] hiệu điện thế giữa 2 bản tụ [tex]u=10V[/tex].Độ tự cảm của cuộn dây là:
[tex]A.50mH[/tex]
[tex]B.40\mu H[/tex]
[tex]C.8mH[/tex]
[tex]D.2,5mH[/tex]

Bài 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó.Điện áp hai đầu các đoạn chứa L,R và R,C lần lượt có biểu thức [tex]u_{LR}=150cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)V[/tex] ,[tex]u_{RC}=50\sqrt{6}cos\left(100\pi t-\frac{\pi }{12} \right)V[/tex] , điện trở [tex]R=25\Omega[/tex].Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng:
[tex]A.1,5\sqrt{2}A[/tex]
[tex]B.3A[/tex]
[tex]C.3\sqrt{2}A[/tex]
[tex]D.3,3A[/tex]

Bài 3: Đặt một điện áp xoay chiều :[tex]u=U_{0}cos\left(\omega t \right)\left(V \right)[/tex] vào mạch RLC mắc nối tiếp. Tại thời điểm [tex]t_{1}[/tex] các giá trị tức thời là [tex]u_{L}=-10\sqrt{3}V;u_{C}=30\sqrt{3}V;u_{R}=15V[/tex].Tại thời điểm [tex]t_{2}[/tex] các giá trị tức thời là [tex]u_{L}=20V;u_{C}=-60V;u_{R}=0V[/tex].Điện áp cức đại giữa 2 đầu đoạn mạch là:
[tex]A.40V[/tex]
[tex]B.50V[/tex]
[tex]C.60V[/tex]
[tex]D.40\sqrt{3}V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động và điện cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:50:41 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ có điện dung C đang dao động. Trong mạch dao động lí tưởng LC có dao động điện từ tự do ( dao động riêng ) với tụ điện có điện dung riêng [tex]C=2nF[/tex].Tại thời điểm [tex]t_{1}[/tex] cường độ dòng điện trong mạch [tex]i=5mA[/tex],sau đó [tex]\frac{T}{4}[/tex] hiệu điện thế giữa 2 bản tụ [tex]u=10V[/tex].Độ tự cảm của cuộn dây là:
[tex]A.50mH[/tex]
[tex]B.40\mu H[/tex]
[tex]C.8mH[/tex]
[tex]D.2,5mH[/tex]
i nhanh pha hơn u.
giả sử [tex]i=I_0.cos(\omega.t) ==> u=I_0.\sqrt{\frac{L}{C}}.cos(\omega.t-\pi/2).[/tex]
Giả thiết t1:
[tex]5.10^{-3}=I_0.cos(\omega.t1)[/tex]
thời điểm T2=t1+T/4
[tex]10=I_0.\sqrt{\frac{L}{C}}cos(\omega.t1)[/tex]
[tex]==> 2000=\sqrt{\frac{L}{C}} ==> L[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động và điện cần giúp
Gửi bởi: pinochio94 trong 07:54:05 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Bài 3 có ở đây bạn ơi
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8106.0


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động và điện cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:56:13 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Bài 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó.Điện áp hai đầu các đoạn chứa L,R và R,C lần lượt có biểu thức [tex]u_{LR}=150cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)V[/tex] ,[tex]u_{RC}=50\sqrt{6}cos\left(100\pi t-\frac{\pi }{12} \right)V[/tex] , điện trở [tex]R=25\Omega[/tex].Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng:
[tex]A.1,5\sqrt{2}A[/tex]
[tex]B.3A[/tex]
[tex]C.3\sqrt{2}A[/tex]
[tex]D.3,3A[/tex]
Bài này Arsenal hỏi rồi sao còn hỏi nữa vậy:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6735 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6735)