Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 05:59:31 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8417Tiêu đề: Bài khó mọi người giúp mình với
Gửi bởi: toana1k89 trong 05:59:31 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu1 Hai nguồn sốn kết hợp A,B nằm trên mặt chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất   lỏng với pt uA=acos(xt) và uB=acos(xt+phi). Gọi I là trung điểm AB, trên, trên đường nối AB ta thấy trong đoạn IB điểm M gần I nhất có biên độ =0 cách I 1 khoảng lamda/3. giá trị phi là?

Câu 2 mạch RLC, Zc=90 ôm uAB=100can2cos(100pi t). thay đổi L đến khi cảm kháng là Z thì Ur,l đạt cực đại bằng 200V. giá trị Z=?

dáp số 120om

Câu 3 Mạch LRC mắc theo thứ tự, cuộn cảm thuần , hđt hiêụ dụng hai đầu LR là 200 V , hđt hiệu dụng hai đầu RC là 150 V, biết hđt tức thời LR và RC vuông pha nhau, i=2cos(100pit-pi/6). Công suất tiêu thụ của mạch là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài khó mọi người giúp mình với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:07:27 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 3 Mạch LRC mắc theo thứ tự, cuộn cảm thuần , hđt hiêụ dụng hai đầu LR là 200 V , hđt hiệu dụng hai đầu RC là 150 V, biết hđt tức thời LR và RC vuông pha nhau, i=2cos(100pit-pi/6). Công suất tiêu thụ của mạch là?
Câu này vẽ giản đồ vecto ra ta sẽ có hệ thức sau: [tex]U_{R}.\sqrt{U_{RL}^{2}+U_{RC}^{2}}=U_{RL}U_{RC}\Rightarrow U_{R}=120V[/tex](2 cách tính diện tích tam giác vuông)
Công suất của đoạn mạch là:[tex]P=UIcos\varphi =U_{R}.I=120\sqrt{2}=120\sqrt{2}W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài khó mọi người giúp mình với
Gửi bởi: kydhhd trong 10:52:51 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu1 Hai nguồn sốn kết hợp A,B nằm trên mặt chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất   lỏng với pt uA=acos(xt) và uB=acos(xt+phi). Gọi I là trung điểm AB, trên, trên đường nối AB ta thấy trong đoạn IB điểm M gần I nhất có biên độ =0 cách I 1 khoảng lamda/3. giá trị phi là?

biên độ dao động tại M: [tex]Am=2Acos(\Pi \frac{d1-d2}{\lambda }+\varphi /2)[/tex]
tại M có Am=0 nên:[tex]\Pi \frac{d1-d2}{\lambda }+\varphi /2=\Pi /2\Rightarrow \Pi \frac{IA+\lambda /3-(IB-\lambda /3)}{\lambda }+\varphi /2=\Pi /2\Rightarrow \varphi =-\frac{\Pi }{3}[/tex]