Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thangco11a1 trong 05:20:37 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8415Tiêu đề: giao thoa sóng và điện xoay hiều
Gửi bởi: thangco11a1 trong 05:20:37 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
nhờ mọi người giúp đỡ:
Câu 1: Mạch điện AB gồm RLC nối tiếp, uAB=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos[tex]\omega t[/tex]. Chỉ có [tex]\omega[/tex]
thay đổi được. Giá trị hiệu dụng của điện áp 2 đầu  các phần tử R, L, C lần lượt là UR, UL, UC     
.Cho [tex]\omega[/tex] tăng dần từ 0 đến vô cực thì thứ tự đạt cực đại của các điện áp trên là ?
Câu 2: Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Trên mặt nước xét đường tron tâm A, bán kính AB. jĐiểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là:
A. 18,67 mm   B. 17,96 mm   C. 19,97 mm   D. 15,34 mmTiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng và điện xoay hiều
Gửi bởi: litikali trong 05:39:52 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 1:
- khi w = 0, dung kháng là vô cực, cảm kháng bằng 0, điện trở rất nhỏ xo với dung kháng nên cũng coi như = 0, điện áp toàn mạch tập trung trên 2 đầu dung kháng -> Uc lớn nhất
- khi w = vô cực, giải thích tương tự -> Ul lớn nhất
Vậy thứ tự là C -> R -> L

Câu 2: xem ở đây http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7533619


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng và điện xoay hiều
Gửi bởi: kydhhd trong 05:46:59 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
nhờ mọi người giúp đỡ:
C
Câu 2: Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Trên mặt nước xét đường tron tâm A, bán kính AB. jĐiểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là:
A. 18,67 mm   B. 17,96 mm   C. 19,97 mm   D. 15,34 mm


số cực đại trên AB là 13 cực đại
điểm dao động cực đại gần AB nhất ứng với K=6
[tex]MA-MB=6\lambda =18\Rightarrow 20-MB=18\Rightarrow MB=2cm[/tex]
gọi P la điểm nằm trên AM và PB=2AB=40===>[tex]MP=\sqrt{40^{2}-4}=39,95cm[/tex]
[tex]d.PB=MB.MP\Rightarrow d=2.39,95:40=19,97mm[/tex]
bạn chịu khó vẽ hình nhé, mình tính thông qua diện tích tam giac MPB


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng và điện xoay hiều
Gửi bởi: kydhhd trong 05:56:14 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
P là điểm nằm trên AB nhé