Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 04:51:42 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8413Tiêu đề: Xin giúp bài máy biến áp!!!
Gửi bởi: quocnh trong 04:51:42 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Xin các thầy cô giúp
(http://nm0.upanh.com/b2.s29.d3/f5a5bf48237d25e6d270597463839c62_44511210.ly3.jpg) (http://www.upanh.com/ly3_upanh/v/2rq24y3e3fg.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài máy biến áp!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:59:33 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Xin các thầy cô giúp
(http://nm0.upanh.com/b2.s29.d3/f5a5bf48237d25e6d270597463839c62_44511210.ly3.jpg) (http://www.upanh.com/ly3_upanh/v/2rq24y3e3fg.htm)
ta có các công thức sau:
U1/100 =N1/N2 (1)
U1/U =(N1+n)/N2 (2)
U1/2U = (N1-n)/N2 (3)
U1/U' =N1/(N2 + 2n) (4)
lập tỉ số của 1 và 4 ta suy ra: U'/100 =(N2 +2n)/N2 =1 + 2n/N2 =>
U' =100 +100.2n/N2
từ 1 và 4 suy ra: U1/100 > U1/U' -> U' >100. vậy chọn đáp án là: 120V