Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 04:39:52 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8411Tiêu đề: BT va cham hat nhan.can giai dap 2
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 04:39:52 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/q10.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: BT va cham hat nhan.can giai dap 2
Gửi bởi: kydhhd trong 04:49:40 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/q10.jpg)
[tex]m_{\alpha }.v_{\alpha }=m_{x}.v_{x}\Rightarrow m_{\alpha }W_{\alpha }=m_{x}W_{x}\Rightarrow 4.W_{\alpha }=234.3,8.10^{-2}\Rightarrow W_{\alpha }=2,22 MeV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT va cham hat nhan.can giai dap 2
Gửi bởi: kydhhd trong 04:56:11 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
26. làm giống câu 25 ta có: [tex]W_{T}=\frac{m_{\alpha }}{m^{T}}W_{\alpha }; W_{T}+W_{\alpha }=4,8\Rightarrow W_{\alpha }=\frac{4,8}{1+\frac{m_{\alpha }}{m_{T}}}=2,06MeV[/tex]