Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 04:37:11 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8410Tiêu đề: BT vật lí hạt nhân.nhờ thầy giúp
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 04:37:11 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/q9.jpg)
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/q11.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: BT vật lí hạt nhân.nhờ thầy giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:37:29 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/q9.jpg)
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/q11.jpg)

câu 29: năng lượng phản ứng:  [tex]E=K_\alpha +K_T_h[/tex]

bảo toàn động lượng: [tex]\vec{0}=\vec{P_\alpha}+\vec{P_T_h}\Rightarrow m_\alpha K_\alpha =m_T_hK_T_h[/tex]  [tex]\Leftrightarrow 4K_\alpha =234K_t_h[/tex]

[tex]\frac{K_\alpha }{E}=\frac{K_\alpha }{K_\alpha +K_T_h}[/tex]

[tex]=\frac{1}{1+\frac{4K_\alpha }{234K_\alpha }}= 98,32%[/tex]%


câu 13: năng lượng tối thiểu của hạt alpha bằng độ lớn năng lượng phản ứng(phản ứng thu năng lượng)


[tex]K_\alpha =\left|E \right|=(m_A_l+m_\alpha -m_P-m_n).c^2 =2,9808MeV[/tex]