Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phạm văn hải trong 12:23:55 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8406Tiêu đề: giải chi tiết đề thi thử đại học
Gửi bởi: phạm văn hải trong 12:23:55 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
(http://nl2.upanh.com/b2.s27.d2/66c1b85cdf113b2d0738181f0e5134fe_44498432.giaichitietdethikhoichuyenvinhla.jpg)
(http://nl0.upanh.com/b1.s27.d2/b66c1954b80b3d857708a14ea4ce83f3_44498450.giaichitietdethikhoichuyenvinhla.jpg)
(http://nl8.upanh.com/b5.s26.d1/bf2f48b92cd6f907e3f28fbad2a654d4_44498458.giaichitietdethikhoichuyenvinhla.jpg)
(http://nl7.upanh.com/b2.s29.d3/00ab51eca8c7b871a8187b0f58ae9706_44498467.giaichitietdethikhoichuyenvinhla.jpg)
(http://nl3.upanh.com/b1.s27.d2/5c0d02e7f09eea5f0bc3fe27c0bd66a7_44498483.giaichitietdethikhoichuyenvinhla.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết đề thi thử đại học
Gửi bởi: pluplu trong 09:53:09 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
một chiêu mới về quảng cáo cần "học"!


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết đề thi thử đại học
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:31:37 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Ừ nhỉ, thấy Th Hải lâu lâu lên TVVL quảng cáo cũng vui thật