Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hungnq trong 10:37:59 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8392Tiêu đề: Giúp em một bài dao động LC với ạ
Gửi bởi: hungnq trong 10:37:59 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Một mạch dao động gồm cuộn cảm [tex]L=0,4mH[/tex] và tụ xoay, trong đó tụ xoay là tụ không khí gồm 5 lá chuyển động và 6 lá cố định đặt xen kẽ cách nhau các khoảng [tex]0,5mm[/tex], các lá có dạng nửa hình tròn bán kính [tex]4,2cm[/tex]. Điện dung của tụ đạt cực đại khi các nửa hình tròn đặt đối diện. Tần số dao động riêng của mạch khi điện dung của tụ đạt cực đại là:
[tex]A.f=1,8.10^5 Hz [/tex]
[tex]B.f=3,43.10^5 Hz[/tex]
[tex]C.f=3,6.10^5 Hz[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một bài dao động LC với ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:01:13 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Một mạch dao động gồm cuộn cảm [tex]L=0,4mH[/tex] và tụ xoay, trong đó tụ xoay là tụ không khí gồm 5 lá chuyển động và 6 lá cố định đặt xen kẽ cách nhau các khoảng [tex]0,5mm[/tex], các lá có dạng nửa hình tròn bán kính [tex]4,2cm[/tex]. Điện dung của tụ đạt cực đại khi các nửa hình tròn đặt đối diện. Tần số dao động riêng của mạch khi điện dung của tụ đạt cực đại là:
[tex]A.f=1,8.10^5 Hz [/tex]
[tex]B.f=3,43.10^5 Hz[/tex]
[tex]C.f=3,6.10^5 Hz[/tex]

TH này ta có 10 tụ mắc nối tiếp nhau nên điện dung của cả bộ tụ là:[tex]C=\frac{1}{10}\frac{\varepsilon S}{k.4\Pi .d}=\frac{1}{10}\frac{\Pi .4,2^{2}10^{-4}}{2.9.10^{9}.4\Pi .0,5.10^{-3}}=4,9.10^{-12}[/tex]
tần số:[tex]f=\frac{1}{2\Pi }\frac{1}{\sqrt{L.C}}=\frac{1}{2\Pi }\frac{1}{\sqrt{4,9.10^{-12}.0,4.10^{-3}}}=3,6.10^{6}Hz[/tex]
không biết nhầm chở nào mà không trùng đáp án