Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thangco11a1 trong 10:14:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8388Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: thangco11a1 trong 10:14:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
nhờ mọi người giải giúp mình bài ni với:
Một con lắc lò xo gồm 1 vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01 N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3 N. Lấy pi2=10. sau 21,4s dao động ,tốc độ lớn nhất của vật là:
 A. 58pi mm/s     B. 57pi mm/s    C. 56pi mm/s     D. 54pi mm/s


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:49:48 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
nhờ mọi người giải giúp mình bài ni với:
Một con lắc lò xo gồm 1 vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01 N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3 N. Lấy pi2=10. sau 21,4s dao động ,tốc độ lớn nhất của vật là:
 A. 58pi mm/s     B. 57pi mm/s    C. 56pi mm/s     D. 54pi mm/s
Dạng này hỏi rất nhiều trên diễn đàn, em xem thêm chi tiết, thầy HD
+ Tìm vị trí xo ở đó có sự cân bằng giữa Fc và Fk ==> |xo|=Fc/k.
+ Tốc độ lớn nhất khi nó đi qua vị trí |xo| tính từ biên ban đầu hay [tex]vmax=(A-|xo|).\omega[/tex]