Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pvancolen trong 10:05:19 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8387Tiêu đề: song co hoc giup em
Gửi bởi: pvancolen trong 10:05:19 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
hai nguồn sóng A,B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng , dao động tại nguồn co phương trình uA=acos(100pit) va uB=bcos(100pit) tốc độ truyền sóng trên mặt nước la 1m/s . số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại va giao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là

dap an la 4
giai thich ho em i no cung pha hay nguoc pha voi nguon aj


Tiêu đề: Trả lời: song co hoc giup em
Gửi bởi: litikali trong 10:51:29 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Bài này nếu giảng thì dài 1 chút. Nhưng để đi thi thì chỉ cần nhớ:
1. Nếu 2 nguồn dao động cùng pha (lưu ý là phải cùng pha, nếu lệch pha công thức sẽ khác), khoảng cách từ A đến 1 điểm có GTCĐ trên đoạn AB là:
[tex]d_{1}=\frac{L}{2}+k\frac{\lambda}{2}[/tex]
với k là số nguyên và điều kiện là:
[tex]\frac{-L}{\lambda }< k < \frac{L}{\lambda }[/tex]


Áp dụng công thức trên ta thấy k có thể nhận các giá trị: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Tại điểm k = 0 là trung điểm của AB.
Lưu ý là 2 điểm giao thoa cực đại sẽ ngược pha nhau (có cùng pha với nguồn không thì không cần xét đến). Vậy có 4 điểm cùng pha với điểm cực đại tại trung điểm AB là k = -4, -2, 2, 4