Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 09:54:11 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8384Tiêu đề: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: KPS trong 09:54:11 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1) Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A và đồng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Khi nối tắt hai đầu của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng chỉ còn 1,2A. So với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch, cường độ dòng điện trong mạch khi đó:
A. sớm pha 0,93 rad
B. trễ pha 0,93 rad
C. sớm pha 0,64 rad
D. trễ pha 0,64 rad

mọi người giúp mình câu này nhé!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:07:42 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1) Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A và đồng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Khi nối tắt hai đầu của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng chỉ còn 1,2A. So với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch, cường độ dòng điện trong mạch khi đó:
A. sớm pha 0,93 rad
B. trễ pha 0,93 rad
C. sớm pha 0,64 rad
D. trễ pha 0,64 rad

lúc đầu cộng hưởng: [tex]2=\frac{U}{R} (1)[/tex]

lúc sau mạch mất cuộn dây: [tex]1,2=\frac{U}{\sqrt{R^2+Z_C^2}} (2)[/tex]

(1),(2) => [tex]Z_C=\frac{4}{3}R[/tex] => [tex]tan\varphi = \frac{-4}{3} => \varphi =-0,927[/tex]