Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 09:26:07 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8383Tiêu đề: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:26:07 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1.Cho 1 dòng điện xoay chiều có biểu thức [tex]i=2.sin\left(100\Pi t \right)A[/tex] chạy qua dây dẫn. Trong 5 ms kể từ thời điểm t=0 số e chuyển qua tiết diện diện thẳng của dây dẫn là? đ/s:7,96.[tex]10^{18}[/tex]

2.Mạch điện gồm nguồn có E=24V,r=[tex]1\Omega[/tex], tụ có điện dung C=[tex]10\mu F[/tex], cuộn dây không thuần cảm có L=0.2H Ro=[tex]5\Omega[/tex] và 1 điện trở R=18[tex]\Omega[/tex]. C mắc song song vơi( cuộn dây nối tiếp với R) và nối với nguồn. khi mạch ổn định ngắt nguồn. Tính nhiệt tỏa ra trên R đến khi mạch tắt hoàn toàn
 đ/s=98,96 mJ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:48:10 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
giúp em mấy bài này nữa ạ( P/s: vì em không muôn lập nhiều topic 1 lúc nên em pót vào đây luôn ạ,mọi người thong cảm nếu không được lần sau em thôi.heeeeeeeeee)

câu 3. Khi chiếu chùm tia tư ngoại vào 1 ống đựng dd fluolrexein thì thấy dung dich này phát ánh sáng màu lục. Hiện tương??
Câu 4.Mạch điện 3 pha mắc hình sao Up=220 3 tại mắc hình sao có R1=R2=2R3=220 ôm. tính cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa??
câu 5.Khi chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1=0,3\mu m[/tex] vàm catot của 1 tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với Uh=2V.Nếu UAK=-2v và chiếu [tex]\lambda 2=\frac{\lambda 1}{2}[/tex] thì động năng cực đại của e ngay trước khi tới anot??
câu 6.Một ống khí có 1 đầu bịt kín 1 đầu để hở âm cơ bản có f=112Hz. biết vận tốc truyền âm trong không khí là v=336m. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra?
Câu 7.Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng  uA=4cos[tex]\omega t[/tex] cm và uB=2cos[tex]\left(\omega t+\frac{\Pi }{3} \right)[/tex] cm, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của AB.
câu 8. cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ C mắc vào mạch u=Uo.cos[tex]\omega t[/tex] V. thì dòng điện sớm pha hơn hiệu điên thế 1 góc [tex]\alpha 1[/tex] và hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là 30 V. khi C'=3C thì i chậm pha hơn u [tex]\alpha 2=\frac{\Pi }{2}-\alpha 1[/tex] và hiệu điện thế 2 đầu dây lúc này là 90 V.  Tính Uo

em cảm ơn nhiều ạ!!!Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: KPS trong 11:57:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
cau 6  http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7619


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: missyou266 trong 12:13:02 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Cau1: q=-2/100pi cos(100pit)
t=0 suy ra q1=-2/100pi
t=5ms suy ra q2=0
ne=(q2-q1)/e=3,978.10^16


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:13:42 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 9. người ta dùng proton bắn vào hạt nhân Li(3,7) đứng yên gây ra phản ứng
            p + Li(3,7) -->[tex]2\alpha[/tex]
Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và 2 hạt [tex]\alpha[/tex] tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng của hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bắng số khối của chúng.góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của các hạt [tex]\alpha[/tex] bay ra có thể???chỗ gạch ngang đó là sao vậy ạ em không hiểu chỗ đó


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:27:23 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 10. Đoạn mạch AB gôm R1=[tex]30\Omega[/tex], [tex]R2=10\Omega[/tex] cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=[tex]\frac{3}{10\Pi }H[/tex] và tụ có C thay đổi được và mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa 2 điện trở. Đặt vào hai đầu AB 1 điện áp xoay chiều U=200V và f=50Hz. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị Cm thì UMB đạt cực tiểu
UMB min=?
A.75  B.100.        C.25                 D.50
Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:41:01 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
câu 11.Một vật có khối lượng 250 g đang cân bằng khi treo dưới lò xo có k=50. người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo 1 vật có khối lượng m thì cả hai bắt đầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng và khi cách vị tri ban đầu 2cm thì chúng có tốc độ 40cm/s.m=????
100(g)-----------------150(g)-------------------200(g)-----------------250(g)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:17:15 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 9. người ta dùng proton bắn vào hạt nhân Li(3,7) đứng yên gây ra phản ứng
            p + Li(3,7) -->[tex]2\alpha[/tex]
Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và 2 hạt [tex]\alpha[/tex] tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng của hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bắng số khối của chúng.góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của các hạt [tex]\alpha[/tex] bay ra có thể???

chỗ gạch ngang đó là sao vậy ạ em không hiểu chỗ đó

Áp dụng định luật BTĐL : [tex]\vec{p}_{p}= \vec{p}_{1}+ \vec{p}_{2}[/tex] (1)

Do K1 = K2 nên p1 = p2 = p  => K1 = K2 = K

Áp dụng định luật BTNLTP ta suy ra : [tex](m_{t} - m_{s} )c^{2} = 2K - K_{p} > 0  => 2K > K_{p}[/tex] và  [tex] \vec{p}_{1}[/tex] ; [tex]\vec{p}_{2}[/tex] là các cạnh của hình thoi

Bình phương 2 vế của (1) ta suy ra : [tex]m_{P}K_{p} = 2m_{\alpha }K_{\alpha }( 1 + cos\varphi )[/tex]

[tex]\Rightarrow cos\varphi = \frac{m_{P}K_{p}}{2m_{\alpha }K_{\alpha }} -1[/tex]

Thay khối lượng gần bằng số khối ta có : [tex]cos\varphi = \frac{K_{p}}{8K_{\alpha }} -1 < -\frac{3}{4}[/tex]

Giới hạn của góc cần tìm được xác định bởi : [tex]-1 < cos\varphi < -\frac{3}{4}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:47:05 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
câu 11.Một vật có khối lượng 250 g đang cân bằng khi treo dưới lò xo có k=50. người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo 1 vật có khối lượng m thì cả hai bắt đầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng và khi cách vị tri ban đầu 2cm thì chúng có tốc độ 40cm/s.m=????
100(g)-----------------150(g)-------------------200(g)-----------------250(g)

Tại VTCB độ dãn của lò xo khi :
+ chỉ có vật có khối lượng 250 g : [tex]\Delta l_{1}=\frac{0,25}{50} = 0,5 cm [/tex]

+ có thêm vật m là [tex]\Delta l_{2} =\frac{0,25+m}{50}  [/tex]

Biên độ dao động của vật là : [tex] A = \Delta l_{2} - \Delta l_{1} [/tex]

Mặt khác [tex]A = \sqrt{x^{2}+(\frac{v}{\omega })^{2}}[/tex]

Có lẽ bài này dùng phương pháp thử thì lẹ hơn ?Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:18:48 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
Câu 10. Đoạn mạch AB gôm R1=[tex]30\Omega[/tex], [tex]R2=10\Omega[/tex] cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=[tex]\frac{3}{10\Pi }H[/tex] và tụ có C thay đổi được và mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa 2 điện trở. Đặt vào hai đầu AB 1 điện áp xoay chiều U=200V và f=50Hz. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị Cm thì UMB đạt cực tiểu
UMB min=?
A.75  B.100.        C.25                 D.50

[tex]U_M_B = I.Z_M_B = \frac{U}{\sqrt{(R_1+R_2)^2+(Z_L-Z_C)^2}}\sqrt{R_2^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex]

chia tử và mẫu cho [tex]\sqrt{R_2^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex] ta được:

[tex]U_M_B=\frac{U}{\sqrt{1+\frac{R_1^2+2R_1R_2}{R_2^2+(Z_l-Z_C)^2}}}[/tex]

để [tex]U_M_B[/tex] min thì mẫu phải max [tex]\Leftrightarrow Z_L=Z_c[/tex] => cộng hưởng

[tex]I_m_a_x = \frac{U}{R_1+R_2}=5A[/tex]

[tex]Z_M_B = R_2=10\Omega[/tex]

[tex]\Rightarrow U_M_B = 50V[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:24:58 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012

Câu 4.Mạch điện 3 pha mắc hình sao Up=220 3 tại mắc hình sao có R1=R2=2R3=220 ôm. tính cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa??

ta có: [tex]I_1=I_2 = \frac{220}{220}=1A[/tex]; [tex]I_3=\frac{220}{110}=2A[/tex]

ba dòng điện lệch nhau [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex], vẽ hình ta tổng hợp [tex]I_1, I_2 => I_1_2 = 1A[/tex]

[tex]I_1_2[/tex] cùng phương ngược chiều [tex]I_3[/tex] => I = 2 - 1 = 1ATiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:49:05 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
cho em hỏi chỗ này với:
  [tính hiệu suất máy biến thế H? là e1/k.u2 hay là e1/k.e2( k là tỉ số vòng dây)]. Giúp em bài này nữa ạ
Câu 12. Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, thứ cấp 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động [tex]100\Omega[/tex] độ tự cảm L=0,138 H. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được dặt 1 hiệu điện thế xoay chiều có U1=100V, tần số 50 Hz. Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp
 A.1,8A            B,2           C.1,5              D.2,5

câu 13.catot của 1 tế bào quang điện làm bằng Na được rọi sáng bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] thì e bứt ra khỏi Na có vận tốc ban đầu cực đại Vomax=0,65.[tex]10^{6}[/tex]m/s và có 1 dòng quang điện có cường độ 2 [tex]\mu A[/tex] ,Biết công bứt e khổi Na là 2,27 eV. Tính năng lượng toàn phần của các photon đã gây ra được hiện tượng quang điện trong 1 phút??
 mọi người giúp em với! em cảm ơn nhiều

Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:50:29 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
cho em hỏi chỗ này với:
  [tính hiệu suất máy biến thế H? là e1/k.u2 hay là e1/k.e2( k là tỉ số vòng dây)]. Giúp em bài này nữa ạ
Câu 12. Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, thứ cấp 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động [tex]100\Omega[/tex] độ tự cảm L=0,138 H. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được dặt 1 hiệu điện thế xoay chiều có U1=100V, tần số 50 Hz. Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp
 A.1,8A            B,2           C.1,5              D.2,5


Zl=100pi.0,318=100 ôm nên Z=100căn2
[tex]\frac{U1}{U2}=N1/N2\Rightarrow U2=200V, I2=U2/Z=\sqrt{2}[/tex]
[tex]H=\frac{U2I2cos\varphi }{U1I1}=>0,8=\frac{200.\sqrt{2}\frac{R}{Z}}{100.I1}\Rightarrow I1=2A[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 01:03:17 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2012
cho em hỏi chỗ này với:
câu 13.catot của 1 tế bào quang điện làm bằng Na được rọi sáng bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] thì e bứt ra khỏi Na có vận tốc ban đầu cực đại Vomax=0,65.[tex]10^{6}[/tex]m/s và có 1 dòng quang điện có cường độ 2 [tex]\mu A[/tex] ,Biết công bứt e khổi Na là 2,27 eV. Tính năng lượng toàn phần của các photon đã gây ra được hiện tượng quang điện trong 1 phút??
 mọi người giúp em với! em cảm ơn nhiều

số hạt e được phát ra n=(It)/e=[tex]2.10^{-6}.60/1,6.10^{-19}=75.10^{13}[/tex] hạt
để giả phóng 1 e thì cần năng lượng là: [tex]w=A+\frac{1}{2}m.v^{2}=2,27.1,6.10^{-19}+0,5.9,1.10^{-31}.0,625^{2}.10^{12}=3,632.10^{-19}[/tex]
vậy năng lượng cân cung cấp: [tex]W=3,632.10^{-19}.75.10^{13}=0,2724mJ[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:31:04 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Còn câu 1,3,5,7 nỮa ạ còn cầu 8 em biết rôi


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 02:53:09 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mọi người cố gắng giúp em với ạ!! nản wa


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:27:39 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Mọi người cố gắng giúp em với ạ!! nản wa

Tôi đề nghị bạn không đăng hình đính kèm như vừa rồi. Bạn để hình mình thích trên avatar là đủ rồi.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:23:46 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
giúp em mấy bài này nữa ạ( P/s: vì em không muôn lập nhiều topic 1 lúc nên em pót vào đây luôn ạ,mọi người thong cảm nếu không được lần sau em thôi.heeeeeeeeee)

câu 3. Khi chiếu chùm tia tư ngoại vào 1 ống đựng dd fluolrexein thì thấy dung dich này phát ánh sáng màu lục. Hiện tương??


Đây là hiện tưỡng quang  phát quang !


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:41:16 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
giúp em mấy bài này nữa ạ( P/s: vì em không muôn lập nhiều topic 1 lúc nên em pót vào đây luôn ạ,mọi người thong cảm nếu không được lần sau em thôi.heeeeeeeeee)


Câu 4.Mạch điện 3 pha mắc hình sao Up=220 3 tại mắc hình sao có R1=R2=2R3=220 ôm. tính cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa??


Câu 4 :

Cường độ tức thời trong pha 1 : [tex]i_{1} = \frac{U_{0}}{R_{1}} cos(\omega t) = I_{0}cos(\omega t)[/tex]

Cường độ tức thời trong pha 2 : [tex] = \frac{U_{0}}{R_{2}} cos(\omega t+\frac{2\pi }{3}) = I_{0}cos(\omega t+\frac{2\pi }{3})[/tex]
 
Cường độ tức thời trong pha 3 : [tex]i_{3} = \frac{U_{0}}{R_{3}} cos(\omega t-\frac{2\pi }{3}) = 2I_{0}cos(\omega t-\frac{2\pi }{3})[/tex]

Cường độ tức thời trong dây trung hòa : [tex]i_{1} + i_{2} + i_{3} + i_{0} = 0[/tex]

Dùng vecto quay ta có : [tex]i_{1} + i_{2} = - \frac{i_{3}}{2} \Rightarrow i_{0} = - \frac{i_{3}}{2}[/tex]

Vậy cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa là : [tex]I_{th} = \frac{I_{0}}{\sqrt{2}} = \frac{U_{p}}{R_{1}}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:55:25 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
giúp em mấy bài này nữa ạ( P/s: vì em không muôn lập nhiều topic 1 lúc nên em pót vào đây luôn ạ,mọi người thong cảm nếu không được lần sau em thôi.heeeeeeeeee)

câu 5.Khi chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1=0,3\mu m[/tex] vàm catot của 1 tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với Uh=2V.Nếu UAK=-2v và chiếu [tex]\lambda 2=\frac{\lambda 1}{2}[/tex] thì động năng cực đại của e ngay trước khi tới anot??


Khi chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1=0,3\mu m[/tex]  ta có : [tex]\frac{hc}{\lambda _{1}} = A+eU_{h}[/tex]

Khi chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 2 [/tex]  ta có : [tex]2\frac{hc}{\lambda _{1}} = A + \frac{mv_{0max}^{2}}{2}[/tex]

Trừ vế với vế ta có : [tex] \frac{mv_{0max}^{2}}{2}= \frac{hc}{\lambda _{1}}+eU_{h}[/tex]

Áp dụng định lí động năng : [tex]\frac{mv_{max}^{2}}{2} - \frac{mv_{0max}^{2}}{2}= eU_{AK} \Rightarrow \frac{mv_{max}^{2}}{2} = \frac{hc}{\lambda _{1}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:05:48 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Câu 7.Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng  uA=4cos[tex]\omega t[/tex] cm và uB=2cos[tex]\left(\omega t+\frac{\Pi }{3} \right)[/tex] cm, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của AB.Pha của sóng tại M ( trung điểm của AB ) do A truyền đến : [tex]\omega t - 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]

Pha của sóng tại M ( trung điểm của AB ) do B  truyền đến :[tex]\omega t +\frac{\pi }{3}- 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]

Dộ lệch pha của hai sóng tại M : [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]

dùng vecto quay ta tính được biên độ  sóng tổng hợp tại trung điểm của AB:

 [tex]A^{2} = 2^{2} + 4^{2} + 2.2.4 cos\frac{\pi }{3} = 28[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 07:01:08 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Câu 7.Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng  uA=4cos[tex]\omega t[/tex] cm và uB=2cos[tex]\left(\omega t+\frac{\Pi }{3} \right)[/tex] cm, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của AB.Pha của sóng tại M ( trung điểm của AB ) do A truyền đến : [tex]\omega t - 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]

Pha của sóng tại M ( trung điểm của AB ) do B  truyền đến :[tex]\omega t +\frac{\pi }{3}- 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]

chỗ đó là sao vậy ạ e không hiểu thầy giải thích giúp em với.Chỗ pha dao động do 2 nguồn gửi tới M ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:07:50 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Câu 7.Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng  uA=4cos[tex]\omega t[/tex] cm và uB=2cos[tex]\left(\omega t+\frac{\Pi }{3} \right)[/tex] cm, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của AB.

Pha của sóng tại M ( trung điểm của AB ) do A truyền đến : [tex]\omega t - 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]
Pha của sóng tại M ( trung điểm của AB ) do B  truyền đến :[tex]\omega t +\frac{\pi }{3}- 2\pi \frac{AB}{2 \lambda }[/tex]
chỗ đó là sao vậy ạ e không hiểu thầy giải thích giúp em với.Chỗ pha dao động do 2 nguồn gửi tới M ạ
Từ công thức truyền sóng:
sóng do B truyền đến :[tex]u_AM=2cos(\omega.t+\frac{\Pi }{3}-\frac{2\pi.AM}{\lambda}) (AM=AB/2)[/tex]
vậy pha của dao động là [tex](\frac{\Pi }{3}-\frac{\pi.AB}{\lambda})[/tex]