Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:11:21 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8363Tiêu đề: hỏi thầy trieubeo bài thấu kính
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:11:21 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Một thấu kính mỏng hai mặt cầu lồi cùng bán kính R1 = R2 = 10cm.Chiết suất của chất làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là nđ = 1,61; nt = 1,69.Chiếu một chùm sáng trắng song song với trục chính.Đặt màn ảnh vuông góc với trục chính và đi qua tiêu điểm của tia tím, trên màn ta không thu được một điểm sáng mà được 1 vệt sáng tròn.Tính bán kính của vệt sáng tròn đó?Biết thấu kính có rìa là đường tròn có đường kính d=25cm.
A. 1,64cm                B. 3,28 cm                 C. 1,45 cm                 D. 2,9cm
1/f_{tim}=(nt-1)(1/R1+1/R2) ==> f_{tim}=7,24cm
1/f_{do}=(nd-1)(1/R1+1/R2) ==> f_{do}=8,19cm
Khi đặt màn tại ft ==> vùng sáng màu đỏ có bán kính là
[tex]\frac{R}{r}=\frac{(f_{do}-f_{tim})}{f_{do}}[/tex]
==> R=1,45cm
 thầy trieubeo cho em hỏi người ta cho rìa thấu kính có đường kính d=25cm để ;làm gì ạ,
có thể cách giải khác và phải sử dụng đến giả thiết đó


Tiêu đề: Trả lời: hỏi thầy trieubeo bài thấu kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:15:19 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Một thấu kính mỏng hai mặt cầu lồi cùng bán kính R1 = R2 = 10cm.Chiết suất của chất làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là nđ = 1,61; nt = 1,69.Chiếu một chùm sáng trắng song song với trục chính.Đặt màn ảnh vuông góc với trục chính và đi qua tiêu điểm của tia tím, trên màn ta không thu được một điểm sáng mà được 1 vệt sáng tròn.Tính bán kính của vệt sáng tròn đó?Biết thấu kính có rìa là đường tròn có đường kính d=25cm.
A. 1,64cm                B. 3,28 cm                 C. 1,45 cm                 D. 2,9cm
1/f_{tim}=(nt-1)(1/R1+1/R2) ==> f_{tim}=7,24cm
1/f_{do}=(nd-1)(1/R1+1/R2) ==> f_{do}=8,19cm
Khi đặt màn tại ft ==> vùng sáng màu đỏ có bán kính là
[tex]\frac{R}{r}=\frac{(f_{do}-f_{tim})}{f_{do}}[/tex]
==> R=1,45cm
 thầy trieubeo cho em hỏi người ta cho rìa thấu kính có đường kính d=25cm để ;làm gì ạ,
có thể cách giải khác và phải sử dụng đến giả thiết đó

Bữa trước trieubeo làm bài này có 1 cái hình minh họa r=d/2