Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thangco11a1 trong 05:44:44 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8362Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: thangco11a1 trong 05:44:44 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Nhờ thầy cô các bạn giúp em bài này với:
Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Điện áp 2 đầu đoạn mạch là u=U0cosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Điều chỉnh ω thấy khi giá trị ω1 hoặc ω2 ( ω2 < ω1) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ dòng điện cực đại n lần ( n>1). Biểu thức tính R là:( theo L, ω1 và ω2, n


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:55:57 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Nhờ thầy cô các bạn giúp em bài này với:
Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Điện áp 2 đầu đoạn mạch là u=U0cosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Điều chỉnh ω thấy khi giá trị ω1 hoặc ω2 ( ω2 < ω1) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ dòng điện cực đại n lần ( n>1). Biểu thức tính R là:( theo L, ω1 và ω2, n


khi giá trị ω1 hoặc ω2 thì I1 = I2 ==> [tex]\omega _1\omega 2=\frac{1}{LC}[/tex]

[tex]I_1=I_2=\frac{I_{max}}{n}[/tex] ==> [tex]\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}} = \frac{U}{nR}\Rightarrow R^2=\frac{(\omega _1L-\frac{1}{\omega _1}.L\omega _1\omega _2)^2}{n-1}[/tex]

==> [tex]R=L\frac{\omega _1-\omega _2}{\sqrt{n-1}}[/tex]