Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: als54 trong 05:16:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8359Tiêu đề: 1 số câu trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: als54 trong 05:16:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1.phát biểu nào sau đây là đúng?
A.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện 1 chiều chạy qua nam châm điện
B.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện
C.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều 1 pha chạy qua 3 cuộn dây của stato của động cơ ko đồng bộ 3 pha
D.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều 3 pha chạy qua 3 cuộn dây của stato của động cơ ko động bộ 3 pha

2.mạch điện R1,L1,C1 có tần số cộng hưởng f1.Mạch điện R2,L2,C2 có tần số cộng hưởng f2.Biết f1=f2.mắc nối tiếp 2 mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng sẽ là f.tần số f liên hệ với f1 theo biểu thức:
A.f=3f1     B.f=2f1   C.f=1,5f1     D.f=f1

3.năng lượng liên kết riêng có thể dùng để đánh giá mức độ bền vững của hạt nhân.Đại lượng đó
A.giảm xuống đến bằng 0 đối với những hạt nhân năng có tính phóng xạ
B.tỷ lệ thuận với tỷ số Nơtron/Proton trong 1 hạt nhân
C.tỷ lệ nghịch với tổng số Nơtron+Proton trong 1 hạt nhân
D.có giá trị lớn nhất cho những hạt nhân nằm ở giữa bảng tuần hoàn

4.quá trình biến đội hạt nhân sau đây 238U92 -> 234X91+Y1+Y2+Z1+Z2 thuộc loại nào?
A.2 lần phân rã [tex]\alpha[/tex] của U238,mỗi lần kèm theo 1 phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
B.1 lần phân rã [tex]\alpha[/tex] và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- của U238,mỗi lần kèm theo 1 phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
C.2 lần phân rã [tex]\beta[/tex]+ và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- của U238 kem theo các phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
D.2 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]+ của U238 kèm theo các ph1ong xạ [tex]\gamma[/tex]
 
5 phát hiện nhận định sai
A.tuơng tác giữa photon và cac hat mang điện thuộc về tuơng tác điện từ
B.tương tac giữa các nucleon thuộc về thuơng tác mạnh
C.những hạt nhân có khả năng phân ra phóng xạ [tex]\beta[/tex]- là do các hat nhân đó có chứa e
D.1 trường hợp tuơng tác yếu là khi xảy ra phóng xạ [tex]\beta[/tex]

6.phát hiện nhận định sai
A.có thể đc hệ dòng điện 3 pha,nếu trong máy phát điện xoay chiều 3 pha bố trí 6 cuộn dây giống nhau
B.động cơ điện 3 pha có thể chuyển thành máy phát điện xoay chiều 3 pha
C.dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha cùng tần số biên độ và lệch pha nhau [tex]\frac{2\Pi }{3}[/tex]
D.có thể đc hệ dòng điện 3 pha,nếu trong máy phát điện xoay chiều 3 pha bố 9 cuộn dây giống nhauTiêu đề: Trả lời: 1 số câu trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:28:42 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1.phát biểu nào sau đây là đúng?
A.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện 1 chiều chạy qua nam châm điện
B.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện
C.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều 1 pha chạy qua 3 cuộn dây của stato của động cơ ko đồng bộ 3 pha
D.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều 3 pha chạy qua 3 cuộn dây của stato của động cơ ko động bộ 3 pha


3.năng lượng liên kết riêng có thể dùng để đánh giá mức độ bền vững của hạt nhân.Đại lượng đó
A.giảm xuống đến bằng 0 đối với những hạt nhân năng có tính phóng xạ
B.tỷ lệ thuận với tỷ số Nơtron/Proton trong 1 hạt nhân
C.tỷ lệ nghịch với tổng số Nơtron+Proton trong 1 hạt nhân
D.có giá trị lớn nhất cho những hạt nhân nằm ở giữa bảng tuần hoàn

4.quá trình biến đội hạt nhân sau đây 238U92 -> 234X91+Y1+Y2+Z1+Z2 thuộc loại nào?
A.2 lần phân rã [tex]\alpha[/tex] của U238,mỗi lần kèm theo 1 phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
B.1 lần phân rã [tex]\alpha[/tex] và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- của U238,mỗi lần kèm theo 1 phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
C.2 lần phân rã [tex]\beta[/tex]+ và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- của U238 kem theo các phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
D.2 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]+ của U238 kèm theo các ph1ong xạ [tex]\gamma[/tex]
 

1. D
3. D
4. B


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:49:47 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

2.mạch điện R1,L1,C1 có tần số cộng hưởng f1.Mạch điện R2,L2,C2 có tần số cộng hưởng f2.Biết f1=f2.mắc nối tiếp 2 mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng sẽ là f.tần số f liên hệ với f1 theo biểu thức:
A.f=3f1     B.f=2f1   C.f=1,5f1     D.f=f1

Ở trường hợp khi hai mạch mắc nối tiếp ta có L = L1 + L2. 1/C = 1/C1 + 1/C2
Vậy ta có: [tex]f^{2}=\frac{1}{4\pi ^{2}LC}=\frac{1}{4\pi ^{2}}\frac{1}{\left(L_{1}+L_{2} \right)}\left(\frac{1}{C_{1}} +\frac{1}{C_{2}}\right)=\frac{1}{4\pi ^{2}}\frac{C_{1}+C_{2}}{C_{1}C_{2}\left(L_{1}+L_{2} \right)}=\frac{1}{4\pi ^{2}}\frac{C_{1}+C_{2}}{L_{1}C_{1}C_{2}+L_{2}C_{1}C_{2}}=\frac{1}{4\pi ^{2}}\frac{1}{L_{1}C_{1}}\Rightarrow f=f_{1}[/tex]
Vì f1 = f2 nên L1C1 = L2C2


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: litikali trong 07:22:05 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

5 phát hiện nhận định sai
A.tuơng tác giữa photon và cac hat mang điện thuộc về tuơng tác điện từ
B.tương tac giữa các nucleon thuộc về thuơng tác mạnh
C.những hạt nhân có khả năng phân ra phóng xạ [tex]\beta[/tex]- là do các hat nhân đó có chứa e
D.1 trường hợp tuơng tác yếu là khi xảy ra phóng xạ [tex]\beta[/tex]

6.phát hiện nhận định sai
A.có thể đc hệ dòng điện 3 pha,nếu trong máy phát điện xoay chiều 3 pha bố trí 6 cuộn dây giống nhau
B.động cơ điện 3 pha có thể chuyển thành máy phát điện xoay chiều 3 pha
C.dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha cùng tần số biên độ và lệch pha nhau [tex]\frac{2\Pi }{3}[/tex]5: C
Hạt nhân không có chứa e

6. B
Động cơ 3 pha có 3 cuộn dạy tạo ra từ trường quay, 1 khung dây quay theo từ trường.
Máy phát điện xoay chiều 3 pha có nam châm
=> không thể chuyển
D.có thể đc hệ dòng điện 3 pha,nếu trong máy phát điện xoay chiều 3 pha bố 9 cuộn dây giống nhau