Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 12:50:05 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8353Tiêu đề: 1 bài tập về sóng
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:50:05 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Cho 2 nguồn cùng pha A,B AB=100cm,f=10hz,v=10cm/s.Tìm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B,điểm gần nhất dao động với biên  độ cực đại cách B là ?
Mong thầy cô cùng các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập về sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:12:21 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Cho 2 nguồn cùng pha A,B AB=100cm,f=10hz,v=10cm/s.Tìm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B,điểm gần nhất dao động với biên  độ cực đại cách B là ?
Mong thầy cô cùng các bạn giải giúp

Bài này số đúng không mà tính ra khủng dữ vậy.

Bước sóng [tex]\lambda = 1\: (cm)[/tex]

Số cực đại giao thoa: [tex]-\frac{AB}{\lambda }< k < \frac{AB}{\lambda }\Leftrightarrow -100 < k < 100[/tex]  8-x 8-x 8-x Nhiều dữ vậy!!!!

Gọi M là điểm cần tìm, vậy tam giác AMB vuông tại B: [tex]AB^{2}+BM^{2}=AM^{2}[/tex] (1)

Điềm gần B nhất ứng với k = 99. Tại M là cực đại: [tex]AM - BM = 99\lambda[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta giải được: [tex]AB^{2}+BM^{2}=\left< 99 \lambda + BM \right>^{2}[/tex]

Giải ra tính được BM.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập về sóng
Gửi bởi: Thủy hvtc trong 01:23:41 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
+ Bước sóng: 10/10 = 1 cm
+ giả sử điểm cần tìm là M thì khi  đó BM có giá trị lớn nhất thì M phải nằm trên vân cực đại bậc k=-1
tam giác MAB là tam giác vuông nên d1 = MB = x cm, d2 = MA = căn ( AB bình +MB bình) = căn ( 100^2 + x^2) . Do M nằm trên vân cực đại bậc k= -1 nên d1- d2= x- căn ( 100^2 + x^2)=k.lamda = -1.1 = -1 cm
suy ra x +1 = căn (100^2 + x^2) suy ra x= xấp xỉ..............