Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 12:36:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8352Tiêu đề: Dao động cơ nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: truonglongmoto trong 12:36:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Một lò xo thẳng đứng có độ cứng K=100 N/m, đầu trên gắn vật [tex]m_{1}[/tex]=200(g), đầu dưới gắn vật [tex]m_{2}[/tex]=300(g) đứng yên trên sàn. Lấy g=10. Kích thích cho [tex]m_{1}[/tex] dao động điều hoà với biên độ A như thế nào để [tex]m_{2}[/tex] luôn đứng yên khi m1 dao động:
A. A<=3      B. A<=2       C. A<=1       D. A<=5
Một lò xo treo thẳng đứng, K=50 N/m. Khi vật dao động, lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Lấy g=10. Vận tốc cực đại của vật là:
A.[tex]50\sqrt{3}[/tex]
B.[tex]40\sqrt{5}[/tex]
C.[tex]50\sqrt{5}[/tex]
D.[tex]60\sqrt{5}[/tex]

Mọi người giúp tớ với nha


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:49:09 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Một lò xo thẳng đứng có độ cứng K=100 N/m, đầu trên gắn vật [tex]m_{1}[/tex]=200(g), đầu dưới gắn vật [tex]m_{2}[/tex]=300(g) đứng yên trên sàn. Lấy g=10. Kích thích cho [tex]m_{1}[/tex] dao động điều hoà với biên độ A như thế nào để [tex]m_{2}[/tex] luôn đứng yên khi m1 dao động:
A. A<=3      B. A<=2       C. A<=1       D. A<=5

khi gắn m1 vào lò xo thì lò xo bị nén 1 đoạn [tex]\Delta l_0_1 = \frac{m_1g}{k} = 2cm[/tex]
nếu vật m1 dao động với biên nhỏ hơn 2 cm thì m2 chịu tác dụng của trọng lực P2 và lực đàn hồi hướng xuống(vì lò xo luôn nén) => m2 luôn nằm yên trên mặt sàn.

khi m1 dao động với biên A > 2 cm thì vật m2 sẽ nằm yên trên mặt sàn nếu độ lớn lực đàn hồi của lò xo : là lực kéo hướng thẳng đứng lên trên tác dụng vào m2(khi m1 ở biên trên) - nhỏ hơn trọng lực P2

[tex]k(A - \Delta l_0_1) \leq m_2g \Rightarrow A\leq 5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:58:37 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Một lò xo treo thẳng đứng, K=50 N/m. Khi vật dao động, lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Lấy g=10. Vận tốc cực đại của vật là:
A.[tex]50\sqrt{3}[/tex]
B.[tex]40\sqrt{5}[/tex]
C.[tex]50\sqrt{5}[/tex]
D.[tex]60\sqrt{5}[/tex]

theo đề ta có: [tex]\frac{k(A+\Delta l_0)}{k(A-\Delta l_0)} = \frac{4}{2} = 2[/tex]; [tex]F_d_h_m_a_x = k(A+\Delta l_0) = 4N[/tex]


[tex]\Rightarrow A= 2cm[/tex] ; [tex]\Delta l_0 = 2/3 cm[/tex] => [tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} = 10\sqrt{15}rad/s[/tex]


[tex]\Rightarrow v_m_a_x = \omega A = 20\sqrt{15} cm/s[/tex]