Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 12:26:44 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8351Tiêu đề: Điện xoay chiều nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: truonglongmoto trong 12:26:44 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=200 V và vận tốc không đổi vào 2 đầu mạch RLC có C thay đổi được. ĐIều chỉnh C=C1 thì cường độ dòng điện sớm pha [tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]
 so với điện áp 2 đầu đoạn mạch. ĐIều chỉnh C=C2=0,84C1 thì điện áp 2 đầu tụ điện lớn nhất và bằng:
A.[tex]250 V[/tex]
B.[tex]200\sqrt{5}V[/tex]
C.[tex]200\sqrt{2}V[/tex]
D.[tex]400V[/tex]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 180V, tần số không đổi vào A,B gồm 3 mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp thì điện áp tức thời 2 đầu MB lệch pha [tex]\frac{\Pi }{3}[/tex]
 so với 2 đầu AM và lệch pha [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex]
 so với 2 đầu AB. Biết AM chứa R, MN chứa tụ điện, NB chứa cuộn cảm. ĐIện áp hiệu dụng AM là:
A.[tex]45V[/tex]
B.[tex]45\sqrt{3}V[/tex]
C.[tex]180V[/tex]
D.[tex]60\sqrt{3}V[/tex]


Mọi người giúp tớ với