Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 09:18:53 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8347Tiêu đề: Giúp em đề chuyên Hà Tĩnh
Gửi bởi: asama_an32 trong 09:18:53 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Người ta dùng proton có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân Li(A=7,Z=3) đứng yên thì thu đc 2 hạt nhân X có cùng động năng. Biết NL liên kết của hạt nhân X là 28,3MeV và độ hụt khối của hạt Li là 0,0421u. Cho 1u=931,5MeV/c2; khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối. Tốc độ của hạt nhân X bằng? (Đa: 2,16.10^7m/s)Tiêu đề: Trả lời: Giúp em đề chuyên Hà Tĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:34:29 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Người ta dùng proton có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân Li(A=7,Z=3) đứng yên thì thu đc 2 hạt nhân X có cùng động năng. Biết NL liên kết của hạt nhân X là 28,3MeV và độ hụt khối của hạt Li là 0,0421u. Cho 1u=931,5MeV/c2; khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối. Tốc độ của hạt nhân X bằng? (Đa: 2,16.10^7m/s)

năng lượng liên kết của Li : [tex]E_l_k_L_i = \Delta m.c^2 = 0,0421.931,5 = 39,21615MeV[/tex]

năng lượng phản ứng: [tex]E = E_l_k_s_a_u - E_l_k_d_a_u = 2.28,3 - 39,21615 = 17,38385MeV[/tex]

mà [tex]E = K_X + K_X - K_p \Rightarrow K_X = 9,691925MeV[/tex]

[tex]\Rightarrow v_X = \sqrt{\frac{2K_X}{m_X}} = \sqrt{\frac{2.9,691925}{4.931,5}}.c = 2,16.10^7m/s[/tex]

(vì  1u=931,5MeV/c2)Tiêu đề: Trả lời: Giúp em đề chuyên Hà Tĩnh
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:47:34 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Người ta dùng proton có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân Li(A=7,Z=3) đứng yên thì thu đc 2 hạt nhân X có cùng động năng. Biết NL liên kết của hạt nhân X là 28,3MeV và độ hụt khối của hạt Li là 0,0421u. Cho 1u=931,5MeV/c2; khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối . Tốc độ của hạt nhân X bằng? (Đa: 2,16.10^7m/s)

Trước hết ta làm rõ tích số : [tex] (m_{t}-m_{s})c^{2} = {(m_{p}+m_{Li}-2m_{He})c^{2}= [[4m_{p}+4m_{n}-\Delta m_{Li}]-[4m_{p}+4m_{n}-2\Delta m_{He}]]c^{2}= 2\Delta E_{He} - \Delta m_{Li}c^{2}[/tex]

Áp dụng định luật BTNLTP ta có : [tex]K = \frac{K_{po}+(m_{t}-m_{s})c^{2}}{2}[/tex]

Giả thiết khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối là một giả thiết gây rối !


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em đề chuyên Hà Tĩnh
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 09:55:54 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
em tưởng cho 'khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối' thì mt-ms=0 chứ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em đề chuyên Hà Tĩnh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:03:20 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
em tưởng cho 'khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối' thì mt-ms=0 chứ
xấp xỉ bằng thôi chưa bằng đâu, nhưng thực tế vổn dĩ điều này là hiển nhiên rồi, do vậy bài cho dữ kiện này dễ làm cho HS hiểu nhầm giống bạn, thường chúng ta dùng giả thiết coi khối lượng hạt nhân gần bằng số khối chủ yếu tính số hạt bằng công thức liên hệ m/A=N/NA hay dùng để tính những bài không cho khối lượng của hạt nhân mà bắt tìm vận tốc hạt, động năng thì ta mới dùng, còn trong bài cho khối lượng hay độ hụt khối thì thường ta không dùng đâu.


Tiêu đề: Giúp em đề chuyên Hà Tĩnh (câu 2)
Gửi bởi: asama_an32 trong 11:02:58 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
Có 0,1mol Poloni Po(A=210,Z=84) đc đặt trong 1 bình kín chứa một lượng lớn khí nito. Chùm hạt anpha, phóng ra từ nguồn phóng xạ Poloni, bắn phá hạt nhân nito gây ra pư 1:

anpha + N(A=14,Z=7) --> O(A=17,Z=8) + H(1,1)

Giả sử cứ 2 hạt anpha phóng ra thì có 1 hạt gây ra pư 1. Sau khoảng thời gian = 1 chu kì bán rã của Poloni (T = 138,4 ngày), thể tích (đktc) của lương khí hidro đc tạo ra nhờ pư 1 bằng??
(Đa: 0,28 lit)