Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:09:25 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8345Tiêu đề: tổng hợp dao động nhờ giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:09:25 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
 cos( wt + [tex]\varphi _{2}[/tex] ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi _{2}[/tex]

A: Không xác định được   B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   D: 5pi/6 rad

giải hộ mình vơi nhé.thanks


Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao động nhờ giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:11:38 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Bài giải của thầy Triệu: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8142.msg38205#msg38205)