Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:03:41 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8344Tiêu đề: quang phổ H cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:03:41 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1)Cho vạch thứ 2 của dãy Laiman có bước sóng là 106,2nm và năng lượng để ion hóa nguyên tử hidro tối thiểu là 13,6eV. Tìm bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen.?
Đáp án là: 0,8321[tex]\mu m[/tex]
 ai giúp mình bài này với


Tiêu đề: Trả lời: quang phổ H cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:39:19 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1)Cho vạch thứ 2 của dãy Laiman có bước sóng là 106,2nm và năng lượng để ion hóa nguyên tử hidro tối thiểu là 13,6eV. Tìm bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen.?
Đáp án là: 0,8321[tex]\mu m[/tex]
 ai giúp mình bài này với

Năng lượng ion hóa bằng [tex]\epsilon_{\propto 1}=13,6eV ==> \epsilon_{\propto 1}=\frac{hc}{\lambda_{\propto 1}} ==>\lambda_{\propto 1}=\frac{hc}{\epsilon}=9,1.10{^-8}m[/tex]
[tex]==> \frac{1}{\lambda_{\propto 3}}=\frac{1}{\lambda_{\propto 1}} - \frac{1}{\lambda_{31}}[/tex]
[tex]==> \lambda_{\propto 3}=0,65.10^{-6} \mu.m[/tex]