Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 03:44:41 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8343Tiêu đề: Hai bài năng lượng hạt nhân?
Gửi bởi: Quangviplove trong 03:44:41 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Cho em các công thức để tính hai bài này nha: Câu1: cho phản ứng hạt nhân:
T(3-1)+D(2-1).......HE(4-2) +X.
Lấy độ hụt khối hạt nhân T,hạt nhân D,hạt nhân He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382 u.năng lượng tỏa ra là?
Câu2:hạt nhân U(234-92) phóng xạ anpha tạo thành đồng vị thôri
cho biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân anpha là 7,1 MeV/nuclôn; của thôri là 7,7 MeV/nuclôn của U là 7,63 Mev/nuclôn.năng lượng do phản ứng tỏa ra?


 


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài năng lượng hạt nhân?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:54:04 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Cho em các công thức để tính hai bài này nha:
Câu1: cho phản ứng hạt nhân:
T(3-1)+D(2-1).......HE(4-2) +X.
Lấy độ hụt khối hạt nhân T,hạt nhân D,hạt nhân He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382 u.năng lượng tỏa ra là?
[tex]\Delta E=[(\Delta m_x + \Delta m_{He} - \Delta m_T - \Delta m_D].931,5[/tex]
x là n(0,1) không có độ hụt khối
Trích dẫn
Câu2:hạt nhân U(234-92) phóng xạ anpha tạo thành đồng vị thôri
cho biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân anpha là 7,1 MeV/nuclôn; của thôri là 7,7 MeV/nuclôn của U là 7,63 Mev/nuclôn.năng lượng do phản ứng tỏa ra?
[tex]\Delta E=W_{lkTh} + W_{lkHe} - W_{lkU}[/tex]
(Em đổi Wlkr sang Wlk rồi tính