Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cr794 trong 12:29:08 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8341Tiêu đề: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: cr794 trong 12:29:08 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Cấu 1: Trong thí nghiệm về hiện tượng dao động cưỡng bức người ta treo trên cùng 1 sợi dây dàn hồi nằm ngang 4 con lắc có tần số dao đọng riêng lần lượt là omega; 1,2omega ;1,5omega ;1,3omega .kích thích cho con lắc thứ 2 dao động ,dao đông của con lắc thứ 2 đã tạo ra lực làm 3 con lắc còn lại dao động cưỡng bức.Biên độ dao động của con lắc lớn nhất là
A . con lắc 4        B .con lắc 3        C . con lắc 1 và 3          D . con lắc 1Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:41:13 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Cấu 1: Trong thí nghiệm về hiện tượng dao động cưỡng bức người ta treo trên cùng 1 sợi dây dàn hồi nằm ngang 4 con lắc có tần số dao đọng riêng lần lượt là omega; 1,2omega ;1,5omega ;1,3omega .kích thích cho con lắc thứ 2 dao động ,dao đông của con lắc thứ 2 đã tạo ra lực làm 3 con lắc còn lại dao động cưỡng bức.Biên độ dao động của con lắc lớn nhất là
A . con lắc 4        B .con lắc 3        C . con lắc 1 và 3          D . con lắc 1


Con lắc nào có tần số càng gần bằng con lắc thứ 2 thì sẽ bị dao động cưỡng bức với biên độ mạnh nhất.
ĐA là con lắc 4