Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 11:10:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8340



Tiêu đề: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: missyou266 trong 11:10:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Một máy biến áp có cuộn sơ cấp (bỏ qua điện trở thuần) có số vòng 200 và cuộn thứ cấp là cuộn dây có 100 vòng có điện trở
25 (om) và mắc vào điện trở 75(om) . Khi mắc vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 200V – 50 Hz thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp
khi đó là bao nhiêu ?
  A: 100V  B: 125V  C: 75V  D: 150V


Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:15:08 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Một máy biến áp có cuộn sơ cấp (bỏ qua điện trở thuần) có số vòng 200 và cuộn thứ cấp là cuộn dây có 100 vòng có điện trở
25 (om) và mắc vào điện trở 75(om) . Khi mắc vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 200V – 50 Hz thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp
khi đó là bao nhiêu ?
  A: 100V  B: 125V  C: 75V  D: 150V
[tex]\frac{U1}{U2+I2.r}=\frac{N1}{N2}=2= \frac{200}{U2+\frac{U2}{R}r}=2\Rightarrow U2=75V[/tex]