Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pinochio94 trong 10:33:23 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8338Tiêu đề: Nhờ các thầy giúp em bài lý 12 này với
Gửi bởi: pinochio94 trong 10:33:23 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay.Điện trở thuần của mạch là [tex]R[/tex]([tex]R[/tex] có giá trị rất nhỏ).Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch giảm n lần.Hỏi điện dung của tụ thay đổi một lượng như thế nào:
[tex]A:2nR\omega {C_0}[/tex]
[tex]B:nR\omega {C_0}^2[/tex]
[tex]C:2nR\omega {C_0}^2[/tex]
[tex]D:nR\omega {C_0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy giúp em bài lý 12 này với
Gửi bởi: pinochio94 trong 11:35:13 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay.Điện trở thuần của mạch là [tex]R[/tex]([tex]R[/tex] có giá trị rất nhỏ).Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch giảm n lần.Hỏi điện dung của tụ thay đổi một lượng như thế nào:
[tex]A:2nR\omega {C_0}[/tex]
[tex]B:nR\omega {C_0}^2[/tex]
[tex]C:2nR\omega {C_0}^2[/tex]
[tex]D:nR\omega {C_0}[/tex]

Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ mình bài này với:((


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy giúp em bài lý 12 này với
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 12:03:35 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
đề sư phạm nè