Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 07:08:04 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8329Tiêu đề: 5.29.nhờ giúp dao động, sóng cơ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:08:04 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
nhờ các bạn giải giúp mình hai bài này với nhé

Câu 5:  Một con lắc lò xo đạt trên mặt phảng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật  nhỏ có khối lượng m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9 cm. Vật M có khối lượng bằng một nửa khối lượng vật m nằm sát m. Thả nhẹ  m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là:
  A. 9 cm.                    B. 4,5 cm.                      C. 4,19 cm.     `      D. 18cm

Câu 29: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đàu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng:
A. 1m.      B. 0,8 m.   C. 0,2 m.   D. 2m.


Tiêu đề: Trả lời: 5.29.nhờ giúp dao động, sóng cơ
Gửi bởi: hungnq trong 09:10:29 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
nhờ các bạn giải giúp mình hai bài này với nhé

Câu 5:  Một con lắc lò xo đạt trên mặt phảng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật  nhỏ có khối lượng m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9 cm. Vật M có khối lượng bằng một nửa khối lượng vật m nằm sát m. Thả nhẹ  m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là:
  A. 9 cm.                    B. 4,5 cm.                      C. 4,19 cm.     `      D. 18cm

Câu 29: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đàu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng:
A. 1m.      B. 0,8 m.   C. 0,2 m.   D. 2m.

Câu 5: (giống câu thi ĐH năm ngoái)
Gọi biên độ ban đầu là [tex]A=9cm[/tex] . Khi đến VTCB m dao động với biên độ [tex]A_1[/tex] , M chuyển động thằng đều với [tex]v_{max}=A_1\omega[/tex]
Bảo toàn năng lượng tại biên ban đầu và biên lúc sau:
[tex] \frac{1}{2}m\omega^2A^2=\frac{1}{2}m\omega^2A_1^2+\frac{1}{2}Mv_{max}^2[/tex]

[tex]\Rightarrow A^2=A_1^2+\frac{1}{2}A_1^2 \Rightarrow A_1=A\sqrt{\frac{2}{3}}=3\sqrt{6}cm[/tex]
Quãng đường M đi được tính từ VTCB: [tex]s=v_{max}\frac{T}{4}.=A_1\omega.\frac{2\pi}{4\omega}=\frac{A_1\pi}{2}[/tex]
Vật M cách m 1 đoạn bằng [tex]s-A_1=4,19cm[/tex]
Câu 29:
[tex]\lambda_{max}=\frac{v}{f_{min}}=3m[/tex] chứ nhỉ? Không biết mình nhầm lẫn ở đâu?


Tiêu đề: Trả lời: 5.29.nhờ giúp dao động, sóng cơ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:14:46 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012


Câu 29: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đàu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng:
A. 1m.      B. 0,8 m.   C. 0,2 m.   D. 2m.


Câu 29:
[tex]\lambda_{max}=\frac{v}{f_{min}}=3m[/tex] chứ nhỉ? Không biết mình nhầm lẫn ở đâu?
Ống sáo: [tex]l=k\frac{\lambda }{4} \Rightarrow f=k\frac{v}{4l}[/tex]

Với k = 1 là âm cơ bản, k = 3, 5, 7... là các họa âm bậc 3, bậc 5, bậc 7 ...

==> f = k.fo (k = 3,5,7...)

Bước sóng của họa âm max <==> tần số họa âm min <==> k = 3 (họa âm bậc 3) ==> f = 3fo = 336Hz

[tex]\lambda =\frac{v}{f}=1m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 5.29.nhờ giúp dao động, sóng cơ
Gửi bởi: hungnq trong 09:19:59 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Ống sáo: [tex]l=k\frac{\lambda }{4} \Rightarrow f=k\frac{v}{4l}[/tex]

Với k = 1 là âm cơ bản, k = 3, 5, 7... là các họa âm bậc 3, bậc 5, bậc 7 ...

==> f = k.fo (k = 3,5,7...)

Bước sóng của họa âm max <==> tần số họa âm min <==> k = 3 (họa âm bậc 3) ==> f = 3fo = 336Hz

[tex]\lambda =\frac{v}{f}=1m[/tex]
Em muốn hỏi rõ hơn là [tex]f_{min}[/tex] khác với f cơ bản ạ?


Tiêu đề: Trả lời: 5.29.nhờ giúp dao động, sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:28:14 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Ống sáo: [tex]l=k\frac{\lambda }{4} \Rightarrow f=k\frac{v}{4l}[/tex]

Với k = 1 là âm cơ bản, k = 3, 5, 7... là các họa âm bậc 3, bậc 5, bậc 7 ...

==> f = k.fo (k = 3,5,7...)

Bước sóng của họa âm max <==> tần số họa âm min <==> k = 3 (họa âm bậc 3) ==> f = 3fo = 336Hz

[tex]\lambda =\frac{v}{f}=1m[/tex]
Em muốn hỏi rõ hơn là [tex]f_{min}[/tex] khác với f cơ bản ạ?
Vì đề ra là tìm bước sóng dài nhất của các họa âm nên fmin khác f cơ bản.